Select Page

Iechyd Emosiynol a Llesiant ar gyfer Dysgu AC/NEU Amser Cinio ac Egwyl Cadarnhaol a Ffreutur Digynnwrf

IECHYD EMOSIYNOL A LLESIANT AR GYFER DYSGU

DYDD IAU, 16 MAI 2019 – RHWNG 9:00YB-3:00YP – BLACK LANE CP SCHOOL, WRECSAM

Cost o £125 i fynychu.

 

AMSER CINIO AC EGWYL CADARNHAOL A FFREUTUR DIGYNNWRF

DYDD GWENER, 17 MAI 2019 – 9:00YB TAN 11:30YB – BLACK LANE CP SCHOOL, WRECSAM

Cost o £65 i fynychu.

 

Rhagor o fanylion i’w cael yn y ddogfen isod [Hysbyseb Saesneg yn unig].