Llwybrau Amgen i Addysgu yng Nghymru trwy’r Brifysgol Agored

Mae’n bosibl eich bod eisoes yn ymwybodol bod Llywodraeth Cymru wedi ariannu datblygiad dau lwybr arall i addysgu a fydd yn dechrau yn 2020 – llwybr ar sail cyflogaeth a llwybr rhan amser.  Bydd y llwybrau hyn yn cyfuno llwyfan dysgu o bell gyda phrofiadau gwaith mewn ysgolion a gweithgareddau academaidd.

Mae’r darparydd Sefydliad Addysg Uwch, Y Brifysgol Agored, wedi datblygu ei rhesymwaith i’r ddau lwybr ar sail partneriaeth ar y cyd lle bydd yn gweithio gydag ysgolion a chonsortia i adeiladu a chyflwyno’r rhaglenni.

Yn y lle cyntaf, mae’r Brifysgol Agored yn awyddus i adnabod nifer fechan o Ysgolion Partner Arweiniol Strategol i gefnogi cam datblygu’r rhaglenni rhwng Gorffennaf 2019 a Gorffennaf 2020. 

Yma mae trosolwg byr o’r rhaglenni, rolau a chyfrifoldebau’r ysgolion nawr ac yn y dyfodol a’r meini prawf ar gyfer dethol Ysgolion Partner Arweiniol Strategol. 

Pe dymunech gael eich ystyried, ymatebwch i’r meini prawf a dychwelwch y ddogfen i:  pauldavies@gwegogledd.cymru erbyn 05.07.2019