Select Page

Mathemateg: Hyrwyddo Cynnydd yn CA2

MATHEMATEG: HYRWYDDO CYNNYDD AR FRIG CA2; sicrhau bod disgyblion MAT yn cyrraedd eu potensial llawn ym mathemateg ar frig CA2.

Mae hwn yn gyfle cyffrous, sydd wedi’i ariannu’n rhannol, i nifer dethol o athrawon gymryd rhan mewn rhaglen ddatblygu sy’n seiliedig ar ymchwil, gan weithio ochr yn ochr â chynghorydd Mathemateg allanol dros dri thymor.

Bydd y sesiynau tymhorol yn cael eu darparu yn Gymraeg ac yn Saesneg ar draws y rhanbarth. Bydd cyfranogwyr yn datblygu addysgeg a sgiliau pynciol, gan ddarparu cyfleoedd heriol ar gyfer gwella a chyfoethogi, o fewn y cwricwlwm cyfredol a’r cwricwlwm newydd, sydd wedi’i anelu’n benodol at ddisgyblion MAT ar frig CA2.

Os hoffech gymryd rhan, cysylltwch neu e-bostiwch ddatganiad o ddiddordeb i Manon Davies ar manonesylltdavies@gwegogledd.cymru erbyn Dydd Gwener, 13 Gorffennaf 2018 os gwelwch yn dda.