Select Page

Newyddion

Y Daith Diwygio

Y Daith Diwygio Sesiwn i Benaethiaid DYDD MAWRTH, 22 IONAWR 2019 - VENUE CYMRU, LLANDUDNO Hoffai GwE wahodd holl benaethiaid y rhanbarth i’r cyntaf o gyfres o sesiynau fydd yn cael eu cynnal dros y misoedd nesaf ar 22 Ionawr yn...

darllen mwy

Cwrs Sabothol Cymraeg [Lefel Uwch]

Cwrs Sabothol Cymraeg [Lefel Uwch] Cwrs ar gyfer: Athrawon [cynradd ac uwchradd], cynorthwywyr dosbarth [lefel uwch] a darparwyr hyfforddiant Sy'n gallu siarad Cymraeg yn rhugl [dysgwyr neu Gymry Cymraeg] Lleoliad Canolfan Bedwyr,...

darllen mwy

Dydd Miwsig Cymru 2019

Dydd Miwsig Cymru 2019 DYDD GWENER, 8 CHWEFROR 2019 Dydd Gwener Chwefror yr 8fed - dyna'r dyddiad i ddyddiaduron ffans cerddoriaeth Cymru ac ar draws y byd, dyddiad y pedwerydd Dydd Miwsig Cymru. Dyma cwpl o syniadau ar gyfer Dydd...

darllen mwy

Shirley Clarke: Cynhadledd i Benaethiaid

Shirley Clarke: Cynhadledd i Benaethiaid DYDD GWENER, 29 MAWRTH 2019 - 8:50YB - 4:00YP - VENUE CYMRU, LLANDUDNO Cyfle i holl benaethiaid y rhanbarth gael gwybodaeth uniongyrchol gan Shirley Clarke am ymchwil a datblygiadau ym maes...

darllen mwy

Asesiadau Rhifedd [Gweithdrefnol] Personol

Asesiadau Rhifedd [Gweithdrefnol] Personol Mae Asesiadau Rhifedd [Gweithdrefnol] Personol ar gael nawr! Yn dilyn y neges [yma] fis diwethaf, mae Llywodraeth Cymru yn falch o gadarnhau bod yr asesiadau personol ar-lein ar gael i...

darllen mwy