Newyddion

Disgyblion Mwy Abl a Thalentog yng Nghymru

Disgyblion Mwy Abl a Thalentog yng Nghymru Pa ddarpariaeth sydd gennych ar waith ar gyfer eich disgyblion mwy galluog a thalentog? Mae'r ddogfen isod yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol i helpu ysgolion i fyfyrio ar y ddarpariaeth...

darllen mwy

Sesiynau Ymgysylltu i Benaethiaid

Sesiynau Ymgysylltu i Benaethiaid Hyderir eich bod wedi derbyn llythyr gan y Gwenidog a anfonwyd atoch yn eich hysbysu bod Cwricwlwm 2022 ar gael ar Hwb. Ymhellach i’r dyddiadau i’r dyddiadur a rannwyd ar ddiwedd y tymor diwethaf,...

darllen mwy

Ceisiadau Erasmus+

Erasmus+ Ymhlith ceisiadau Erasmus+ gogledd Cymru eleni  yr oedd mwy na 50 o geisiadau gan aelodau staff yn ysgolion GwE i wneud DPP mewn gwahanol wledydd yn yr Undeb Ewropeaidd  drwy geisiadau KA1 (gyflwynwyd ddiwedd mis Ionawr...

darllen mwy

Cystadleuaeth Datblygu Cynnyrch

Cystadleuaeth Datblygu Cynnyrch Mae Arloesi Bwyd Cymru yn gwahodd disgyblion 11 - 16 oed i greu cynnyrch bwyd a diod newydd yng Nghymru i gael y cyfle i ennill iPad. Cystadlwch nawr: http://www.cardiffmet.ac.uk/CystadleuaethDCN ...

darllen mwy