Select Page

Newyddion

Profion Cenedlaethol 2019

Profion Cenedlaethol 2019 Y DYDDIAD OLAF AR GYFER DATGYMHWYSO O BROFION CENEDLAETHOL 2019 Y dyddiad olaf ar gyfer gofyn am ddatgymhwyso unrhyw blentyn o Brofion Cenedlaethol 2019 yw DYDD GWENER, 22 MAWRTH 2019. A fyddech cystal â...

darllen mwy

Rhaglen Beilot Ymgysylltiad Cymheiriaid

Rhaglen Beilot Ymgysylltiad Cymheiriaid Ar 22 Ionawr 2019 yn Venue Cymru, Llandudno, gweithredwyd camau cyntaf proses ymgynghori â Phenaethiaid ar agweddau amrywiol ar y Daith Ddiwygio Genedlaethol. Roedd hyn yn cynnwys ymgynghori...

darllen mwy

Llyfryn Dulliau Addysgu Dwyieithog

Llyfryn Dulliau Addysgu Dwyieithog Mae’r llyfryn Dulliau Addysgu Dwyieithog gafodd ei lansio yn ein Cynhadledd Dwyieithrwydd fis Tachwedd diwethaf bellach ar gael yn electroneg. Am gopi PDF cliciwch yma, neu am fersiwn e-lyfr...

darllen mwy