Select Page

Newyddion

Rhaglen ar-lein SKILLS

Rhaglen ar-lein SKILLS (Support for Kids in Learning and Language Strategies) ar gyfer Rhieni a Staff Cefnogi Ysgol 2018 – 2019 A yw eich ysgol gynradd eisiau gwellhau ymddygiad disgyblion a'ch perthynas gyda rhieni? Oes gennych...

darllen mwy

Llafaredd GwE (Oracy@GwE)

Llafaredd GwE (Oracy@GwE) "Mae siarad a gwrando wrth wraidd iaith - yn sylfeini ar gyfer darllen ac ysgrifennu, ac yn sgiliau hanfodol i feddwl a chyfathrebu".  - Education Endowment Foundation, 2015 Gwahoddir ceisiadau gan...

darllen mwy

Sefydlu Senedd Ieuenctid Newydd i Gymru

Sefydlu Senedd Ieuenctid Newydd i Gymru Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn creu llwyfan cenedlaethol i 60 o bobl ifanc i'w lleisiau gael eu clywed gan eu cynrychiolwyr cenedlaethol etholedig. Mae gwybodaeth am sut i gofrestru i...

darllen mwy

Addysg Cymru – Cenhadaeth Ein Cenedl

Addysg Cymru - Cenhadaeth Ein Cenedl Y wybodaeth ddiweddaraf am Addysg yng Nghymru: cenhadaeth ein cenedl Ebrill 2018 / Rhifyn: 02 Mae'r rhifyn diweddaraf o'r cylchlythyr i randdeiliaid ar gael yn awr: [dg...

darllen mwy