Newyddion

Disgyblion Mwy Abl a Thalentog yng Nghymru

Disgyblion Mwy Abl a Thalentog yng Nghymru Pa ddarpariaeth sydd gennych ar waith ar gyfer eich disgyblion mwy galluog a thalentog?Mae'r ddogfen hon yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol i helpu ysgolion i fyfyrio ar y ddarpariaeth bresennol wrth i...

darllen mwy

Geiriau Diflanedig @CymruNatur

Geiriau Diflanedig @CymruNatur Mae ymchwil diweddar yn dangos bod hanner plant Prydain ddim yn gallu adnabod danadl poethion, 65% methu adnabod Titw Tomos Las, 83% ddim yn gallu adnabod Cachgi Bwm (bumble bee) a 50% methu adnabod aderyn mor...

darllen mwy

Cyfnod Gwirio Canlyniadau Cyfnod Allweddol 4 a 5

Cyfnod Gwirio Canlyniadau Cyfnod Allweddol 4 a 5 Mae’r cyfnod gwirio canlyniadau CA4 a CA5 yn agosáu. Gweler y cyfarwyddiadau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru isod. Nodwch mae hyn yn hynod bwysig bod bob tystysgrif sydd wedi ei hennill a’i...

darllen mwy

Y Diweddaraf am Asesiadau Personol

Y Diweddaraf am Asesiadau Personol Bydd adroddiadau dysgwyr ar gael cyn hir a fydd yn cynnwys y man cychwyn ar gyfer cynnydd yn yr Asesiad Personol Rhifedd (Gweithdrefnol), a hefyd sgôr safonedig ar sail oedran ar gyfer pob dysgwr. Ewch i’r...

darllen mwy