Select Page

Newyddion

PISA 2018

PISA 2018 Cynhelir yr astudiaeth bwysig hon mewn ysgolion y tymor hwn ar hyd a lled y Deyrnas Unedig. Y Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr (PISA) yw astudiaeth addysg ryngwladol fwyaf y byd, ac mae dros 80 o wledydd yn rhan ohoni....

darllen mwy

Adnodd Addysg am Yr Athro Gwyn Thomas

Adnodd Addysg am Yr Athro Gwyn Thomas Cafodd cwmni Telesgop ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru i greu adnoddau addysgiadol am Yr Athro Gwyn Thomas ar gyfer athrawon a disgyblion (Cyfnod Allweddol 3, 4 a 5). Platfform addysgiadol...

darllen mwy

Codi Ymwybyddiaeth o CaBan

Codi Ymwybyddiaeth o CaBan CaBan yw ymateb y rhanbarth i 'Addysgu Athrawon Yfory: Opsiynau ar gyfer Dyfodol Addysg Gychwynnol Athrawon yng Nghymru ' (2015).  Ei nod yw cydweithio ag ysgolion rhanbarthol a GwE i: gryfhau'r...

darllen mwy