Newyddion

Cymedroli CA2/3 2020

Cymedroli CA2/3 2020

Cymedroli CA2/3 2020Yn unol â gofynion statudol, mae gofyn i ysgolion i drefnu cyfarfodydd cymedroli yn y Gymraeg, Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth. Cliciwch yma i weld yr amserlen.

darllen mwy
Access to full curriculum, RSE & RE

Access to full curriculum, RSE & RE

Access to full curriculum, RSE & RE Welsh Government launches consultation – Access to full curriculum, RSE & RE Kirsty Williams, the Minister for Education has launched an 8 week consultation seeking views on plans to ensure that all...

darllen mwy
More Able and Talented Pupils in Wales

More Able and Talented Pupils in Wales

More Able and Talented Pupils in Wales What provision do you have in place for your more able and talented pupils?This document provides useful information to help schools reflect on current provision as we prepare to move to a new...

darllen mwy
Disgyblion Mwy Abl a Thalentog yng Nghymru

Disgyblion Mwy Abl a Thalentog yng Nghymru

Disgyblion Mwy Abl a Thalentog yng Nghymru Pa ddarpariaeth sydd gennych ar waith ar gyfer eich disgyblion mwy galluog a thalentog?Mae'r ddogfen hon yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol i helpu ysgolion i fyfyrio ar y ddarpariaeth bresennol wrth i...

darllen mwy
Geiriau Diflanedig @CymruNatur

Geiriau Diflanedig @CymruNatur

Geiriau Diflanedig @CymruNatur Mae ymchwil diweddar yn dangos bod hanner plant Prydain ddim yn gallu adnabod danadl poethion, 65% methu adnabod Titw Tomos Las, 83% ddim yn gallu adnabod Cachgi Bwm (bumble bee) a 50% methu adnabod aderyn mor...

darllen mwy
Cyfnod Gwirio Canlyniadau Cyfnod Allweddol 4 a 5

Cyfnod Gwirio Canlyniadau Cyfnod Allweddol 4 a 5

Cyfnod Gwirio Canlyniadau Cyfnod Allweddol 4 a 5 Mae’r cyfnod gwirio canlyniadau CA4 a CA5 yn agosáu. Gweler y cyfarwyddiadau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru isod. Nodwch mae hyn yn hynod bwysig bod bob tystysgrif sydd wedi ei hennill a’i...

darllen mwy