Select Page

Newyddion

Gwobrau Llyfrau Blue Peter 2019

Gwobrau Llyfrau Blue Peter 2019 Mae Gwobrau Llyfrau Blue Peter 2019 yn dathlu llyfrau plant a gyhoeddwyd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae dau gategori, sef:   y Stori Orau a'r Llyfr Ffeithiol Gorau. Mae enillwyr blaenorol yn...

darllen mwy

Prentisiaethau: Canllawiau i Ysgolion

Prentisiaethau: Canllawiau i Ysgolion Mae'n bleser gan Llywodraeth Cymru eich hysbysu fod canllaw Prentisiaethau newydd ar gyfer Ysgolion yn fyw ar eu gwefan. Maent wedi gweithio gyda nifer o randdeiliaid, gan gynnwys Cymdeithas...

darllen mwy

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Anghenion Dysgu Ychwanegol RHAGLEN TRAWSNEWID ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL Fel rhan o'r rhaglen ddiwygio addysg ehangach, mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i ddiwygio’r gweithdrefnau Anghenion Dysgu Ychwanegol.  Cafodd y Bil Anghenion Dysgu...

darllen mwy

CPCP 2018-2019

CPCP 2018-2019 Gweler isod gyflwyniad ynglŷn â'r cymhwyster cenedlaethol ar gyfer Prifathrawon CPCP ar gyfer y flwyddyn 2018-2019. Mae'r cyflwyniad yn rhoi i chi yr holl wybodaeth angenrheidiol i benderfynu â ydych am ymgeisio...

darllen mwy