Newyddion

Disgyblion Mwy Abl a Thalentog yng Nghymru

Disgyblion Mwy Abl a Thalentog yng Nghymru Pa ddarpariaeth sydd gennych ar waith ar gyfer eich disgyblion mwy galluog a thalentog? Mae'r ddogfen isod yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol i helpu ysgolion i fyfyrio ar y ddarpariaeth...

darllen mwy

Sesiynau Ymgysylltu i Benaethiaid

Sesiynau Ymgysylltu i Benaethiaid Hyderir eich bod wedi derbyn llythyr gan y Gwenidog a anfonwyd atoch yn eich hysbysu bod Cwricwlwm 2022 ar gael ar Hwb. Ymhellach i’r dyddiadau i’r dyddiadur a rannwyd ar ddiwedd y tymor diwethaf,...

darllen mwy

Ceisiadau Erasmus+

Erasmus+ Ymhlith ceisiadau Erasmus+ gogledd Cymru eleni  yr oedd mwy na 50 o geisiadau gan aelodau staff yn ysgolion GwE i wneud DPP mewn gwahanol wledydd yn yr Undeb Ewropeaidd  drwy geisiadau KA1 (gyflwynwyd ddiwedd mis Ionawr...

darllen mwy