Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth Ganol [RhDAG] 2019-2020

Fel arfer ar yr adeg hon o’r flwyddyn byddwn yn anfon y prosbectws a ffurflen gais ar gyfer carfan(au) nesaf y Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth Ganol (RhDAG).  Fodd bynnag, o dymor yr hydref 2019, bydd y RhDAG yn Rhaglen Genedlaethol ar draws Cymru, a gyflwynir yn lleol.  Mae’r pedwar consortiwm yn cydweithio ar hyn o bryd ar lunio’r rhaglen hon. Am ragor o wybodaeth ac i fynegi diddordeb, cliciwch yma.