Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth Ôl-16

Rydym yn falch o gyflwyno ein Rhaglen Datblygu Dysgu Ôl-16. Wedi’i anelu at arweinwyr ôl-16 newydd neu ddarpar athrawon, mae’n cynnig cyfle i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau i wynebu heriau arweinyddiaeth ôl-16. Mae’n rhan o’r strategaeth genedlaethol ar gyfer cynllunio olyniaeth. 

Gweler y rhaglen isod am rhagor o wybodaeth. 

Cliciwch yma i gofrestru