Rhaglen Genedlaethol Newydd ar gyfer Darpar CALU [yn arwain at asesiad CALU]

SESIYNAU GWYBODAETH AM Y RHAGLEN GENEDLAETHOL NEWYDD AR GYFER DARPAR CALU [YN ARWAIN AT ASESIAD CALU]

Mae’r Rhaglen ar gyfer Darpar CALU [yn arwain at asesiad CALU] yn rhaglen newydd fydd yn cychwyn yn Ionawr 2020. Cynhelir sesiynau gwybodaeth ar gyfer cymorthyddion dysgu a’u penaethiaid / rheolwyr ar y dyddiadau / yn y lleoliadau canlynol:

DYDDIAD AMSER LLEOLIAD LINC I GOFRESTRU
25/11/2019 16:15 – 17:00 Plas Menai, Caernarfon
26/11/2019 16:15 – 17:00 Ysgol Bodhyfryd, Wrecsam
27/11/2019 16:15 – 17:00 Ysgol Emrys ap Iwan, Abergele
03/12/2019 16:15 – 17:00 Penrhyndeudraeth
[Ystafell Dwyryd, Cyngor Gwynedd, Parc Busnes]

 

DOGFENNAETH O’R SESIYNAU GWYBODAETH:

Cliciwch ar y llun i lawrlwytho copi o’r poster.

Cliciwch ar y llun er mwyn lawrlwytho copi o’r Cyflwyniad.

Mae croeso i gymorthyddion dysgu fynychu unrhyw un o’r sesiynau ar draws y rhanbarth. Awgrymir yn gryf bod eich pennaeth / rheolwr llinell yn mynychu gyda chi.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â calu@gwegogledd.cymru neu 01286 679976.

Cliciwch yma am gopi o’r poster.

CYSWLLT

Am fwy o fanylion cysylltwch â:

MARIAN WYN WILLIAMS
Swyddog Cefnogi Rhaglenni Proffesiynol
calu@gwegogledd.cymru 
01286 679976