RhDPN – Rhaglen Datblygu Penaethiaid Newydd eu Penodi a Phenaethiaid Mewn Gofal [DRAFFT]

Darperir y rhaglen dwy-flynedd hon gan y consortia rhanbarthol, mewn cydweithrediad agos â’r Awdurdodau Lleol a phartneriaid amrywiol, Mae’n cynnig:

  • Diwrnodau Datblygu ym maes arweinyddiaeth
  • Cefnogaeth gan Hyfforddwr Arweinyddiaeth
  • Cyfleoedd i rwydweithio
  • Achrediad mewn partneriaeth â’r Athrofa Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Bangor

Sut i ymgeisio / cymryd rhan:

Bydd yr Awdurdodau Lleol yn cyflwyno enwau penaethiaid newydd cymwys ar gyfer y rhaglen.