Select Page

Sesiwn gyda’r Athro Mick Waters i drafod Safonau Proffesiynol newydd ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth i Uwch Arweinwyr

Sut mae hyn yn edrych mewn ysgolion? Cyfle i drafod a rhannu sefyllfaoedd ymarferol.

DYDDIAD: Dydd Iau, 27 Medi 2018
LLEOLIAD: Gwesty Beaufort Park, Yr Wyddgrug
AMSER: Dechrau 1:30yh

DYDDIAD: Dydd Mercher, 3 Hydref 2018
LLEOLIAD:
Venue Cymru, Llandudno
AMSER: 
Dechrau 1:30yh

Bydd yr un sesiwn yn rhedeg ddwywaith ar draws y rhanbarth. I gofrestru eich lle, anfonwch e-bost i sylw MorganCordiner@gwegogledd.cymru erbyn 20 Medi 2018.