Sesiynau Ymgysylltu i Benaethiaid

Hyderir eich bod wedi derbyn llythyr gan y Gwenidog a anfonwyd atoch yn eich hysbysu bod Cwricwlwm 2022 ar gael ar Hwb.

Ymhellach i’r dyddiadau i’r dyddiadur a rannwyd ar ddiwedd y tymor diwethaf, gweler isod wybodaeth bellach ynghylch y sesiynau codi ymwybyddiaeth o Cwricwlwm i Gymru 2022 y’ch gwahoddir chi fel Penaethiaid iddynt:

 DYDDIAD

AMSER

LLEOLIAD

 Dydd Llun, 13 Mai 2019

9:00yb – 11:00yb SIR DDINBYCH – Yr OpTIC, Llanelwy
 Dydd Mawrth, 14 Mai 2019 9:00yb – 11:00yb

GWYNEDD – Galeri, Caernarfon

 Dydd Mercher, 15 Mai 2019 9:00yb – 11:00yb

SIR Y FFLINT – Beaufort Park

 Dydd Iau, 16 Mai 2019 1:00yp – 3:00yp

WRECSAM – Canolfan Catrin Finch

 Dydd Gwener, 17 Mai 2019 9:00yb – 11:00yb

CONWY – Glasdir, Llanrwst

 Dydd Llun, 20 Mai 2019  9:00yb – 11:00yb

MÔN – Gwesty Carreg Bran

 

Bydd cynnwys pob sesiwn yr un fath a byddant yn para 2 awr. Nod y sesiwn yw rhannu trosolwg o’r cwricwlwm a rhoi cyfle i chi archwilio drwy enghreifftiau a thrafodaethau, a thrafod y broses adborth. Cliciwch y ddolen hon i’r ffurflen archebu fel y gallwch gofrestru ar gyfer sesiynau mis Mai ac i’r Gweithdai Maes Dysgu a Phrofiad ym mis Mehefin.

Ar ran Llywodraeth Cymru, rydym yn cynnal sesiynau i ysgolion y rhanbarth ar bob Maes Dysgu a Phrofiad ym mis Mehefin. Er mwyn rhoi digonedd o gyfleoedd i ysgolion i dderbyn gwybodaeth am bob MDaPh rydym yn cynnal 3 sesiwn yn ystod y dydd a bydd pob sesiwn yn parhau am 2 awr, (9-11am, 1pm-3pm a 4pm-5.30yp) ar draws nifer o leoliadau yn rhanbarthol yn ystod Mehefin. Mae’r gweithdai hyn yn benodol ar gyfer aelodau staff sy’n gyfrifol am gynllunio’r meysydd hyn. Cliciwch yma am ragor o fanylion.