Select Page

Shirley Clarke: Cynhadledd i Benaethiaid

DYDD GWENER, 29 MAWRTH 2019 – 8:50YB – 4:00YP – VENUE CYMRU, LLANDUDNO

Cyfle i holl benaethiaid y rhanbarth gael gwybodaeth uniongyrchol gan Shirley Clarke am ymchwil a datblygiadau ym maes Asesu Ffurfianol.

COFRESTRWCH DRWY G6.