Swyddog Cefnogol [Dros Dro] [Dros gyfnod Mamolaeth] CYFLOG:GS4 [£19,554 - £21,166]LLEOLIAD:  Swyddfeydd GwE, Caernarfon Mae'r gallu i gyfathrebu'n rhugl yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. HYSBYSEB SWYDD: Swyddog Cefnogi Gweinyddol...