Swyddog Cefnogol [Dros Dro]

[Dros gyfnod Mamolaeth]

CYFLOG:GS4 [£19,554 – £21,166]
LLEOLIAD: 
Swyddfeydd GwE, Caernarfon

Mae’r gallu i gyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Bydd Amodau a Thelerau Gwaith Llywodraeth Leol yn berthnasol i’r swydd.

DYDDIAD CAU: 10.00AM, DYDD IAU 5 MEDI 2019

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Susan Owen Jones / Ann Grenet drwy ffonio 0300 500 80 87 neu e-bost i susanowenjones@GwEGogledd.Cymru / anngrenet@GwEGogledd.Cymru

Am ragor o wybodaeth a ffurflen gais ewch i www.gwynedd.gov.uk neu cysylltwch â 01286 679076.