Select Page

Ymgynghoriad a Diweddariad Alps i Reolwyr Data Ysgolion yn GwE

MANYLION Y DIGWYDDIAD:

VENUE DATE
Swyddfeydd GwE, Penrallt, Caernarfon Dydd Mercher, 23 Ionawr 2019 – 1:00yp – 4:00yp
Swyddfeydd GwE, Bryn Eirias, Bae Colwyn Dydd Iau, 24 Ionawr 2019 – 9:30yb – 12:30yp

Mae’r digwyddiad hwn yn rhoi cyfle i aelodau Tîm Alps eich diweddaru ar y camau yr ydym yn eu cymryd i ddatblygu Connect Data i fod yn llwyfan symlach a haws ei ddefnyddio.

STRWYTHUR Y SESIWN:

SESIWN 1 Cyflwyniad ar Connect Data gan aelod o’r Tîm Alps – cyfeiriad a gwelliannau i’r dyfodol.
SESIWN 2 Hyfforddiant gan aelod o Dîm Cymorth Cwsmeriaid Alps sy’n gweithio gyda Connect Data. Bydd hyn yn cynnwys camau hawdd ar sut i gyflwyno eich data monitro, ychwanegu colofnau personol i wagleoedd presennol, rheoli eich gosodiadau a gweithio gyda thablau.
SESIWN 3 Bydd cyfle i’r rheini sydd â phryderon unigol dderbyn rhywfaint o gefnogaeth. Dewch â’ch gliniaduron a’ch manylion mewngofnodi gyda chi.

Mae Alps yn llawer mwy na llyfr rhifau – mae gennym ethos cryf o gredu yn ein pobl ifanc, bod â disgwyliadau uchel o staff a chynyddu dyheadau myfyrwyr. Yr ysgolion a’r colegau sy’n cael y mwyaf allan o Alps yw’r rheini sy’n ei fewnosod yn eu prosesau ac yn ei wneud yn brif yrrwr gwelliant, grymuster a chydraddoldeb.

I GOFRESTRU AR Y DIGWYDDIAD YMA, ANFONWCH E-BOST I eirianharris@gwegogledd.cymru

CYSYLLTU AG ALPS
Ffôn: 01484 887600
E-bost: info@alps.education
Gwefan: www.alps.education