Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant: Digidol

CYFLOG: Graddfa Soulbury 13-16 (+ 3 SPA ) £50,561-£54,359 / £58,029

 Cytundeb dros dro am ddwy flynedd – Amodau a Thelerau Gwaith Llywodraeth Leol yn berthnasol.

Mae’r gallu i gyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

HYSBYSEB: Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant – Digidol

SWYDD DDISGRIFIAD: Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant – Digidol

MEINI PRAWF: Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant – Digidol

DYDDIAD CAU:  10.00AM DYDD IAU Y 27AIN O CHWEFROR 2020

Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Alwyn Lloyd Jones, Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar  07557 759451 or email neu e-bost alwynjones@GwEGogledd.Cymru

Am ragor o wybodaeth a ffurflen gais, ewch i www.gwynedd.gov.uk ‘Swyddi a Gyrfaoedd’ neu cysylltwch ar 01286 679076.