YMGYNGHORYDD CEFNOGI GWELLIANT

CYFLOG: Soulbury 13-16 (+ 3 SPA ) 

Rydym yn croesawu ceisiadau  o’r sectorau cynradd, uwchradd ac arbennig a gan rhai gyda phrofiad mewn pynciau penodol.

HYSBYSEB: Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant

SWYDD DDISGRIFIAD: Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant

MEINI PRAWF: Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant

DYDDIAD CAU: 10.00 O’R GLOCH DYDD IAU 27 CHWEFROR 2020

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Marc Berw Hughes, Uwch Arweinydd: Cynradd ar 07557758992 neu e-bost marcberwhughess@GwEGogledd.Cymru neu Elfyn Vaughan Jones, Uwch Arweinydd: Uwchradd ar 07557759240 neu e-bost elfynjones@gwegogledd.cymru

Am ragor o wybodaeth a ffurflen gais ewch i www.gwynedd.gov.uk ‘Swyddi a Gyrfaoedd’ neu cysylltwch ar 01286 679076.