Ysgoloriaeth Ymchwil PhD – Llesiant Disgyblion ac Athrawon yn Ysgolion Gogledd Cymru

Prifysgol Warwick – Y Ganolfan dros Ddatblygiad Addysgol, Gwerthuso ac Ymchwil [CEDAR]

Cliciwch yma am ragor o fanylion parthed y cyfle hwn. [Hysbyseb Saesneg yn unig]

Cysylltwch gyda’r Athro Hastings [r.hastings@warwick.ac.uk] am sgwrs anffurfiol.

DYDDIAD CAU CEISIADAU: 4:00YP, DYDD MERCHER, 29 MAI 2019.