Opportunities

Projects Officer

Projects Officer

Swyddog ProsiectauDyddiad Cau: 18/08/2022 am 10:00 Math Swydd/Oriau: Parhaol | 37 Awr Lleoliad: Yn un o'r 3 swyddfa rhanbarthol GwE [Caernarfon, Bae Colwyn, Yr Wyddgrug] Mae’r gallu i gyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Am sgwrs...

read more
Project Officer [Temporary – Maternity]

Project Officer [Temporary – Maternity]

Project Officer [Temporary - Maternity]Closing Date: 18/08/2022 at 10:00 Job Type / Hours: Temporary (Maternity) | 37 Hour Location: One of the 3 GwE regional offices [Caernarfon, Colwyn Bay, Mold] The ability to communicate fluently in Welsh is essential for this...

read more
Business Support Co-ordinator

Business Support Co-ordinator

Business Support Co-ordinator  Closing Date: 18/08/2022 at 10:00 Job Type / Hours: Temporary [Maternity] | 37 Hour Lleoliad: One of the 3 GwE regional offices [Caernarfon, Colwyn Bay, Mold]   The ability to communicate fluently in Welsh is essential for this...

read more
Business Support Officer – Temporary [Maternity]

Business Support Officer – Temporary [Maternity]

Business Support Officer - Temporary [Maternity]  Closing Date: 18/08/2022 at 10:00 Job Type / Hours: Temporary [Maternity] Location: GwE Offices, Colwyn Bay   The ability to communicate fluently in Welsh is essential for this post. For an informal discussion,...

read more
Administration Support Assistant [Temporary] – Colwyn Bay

Administration Support Assistant [Temporary] – Colwyn Bay

Administration Support Assistant [Temporary][Term time only]   Closing Date: 18/08/2022 at 10:00 Job Type / Hours: Temporary year | 37 Hour Location: GwE Offices, Colwyn Bay   The ability to communicate fluently in Welsh is essential for this post. For an...

read more