Adrodd ar Berfformiad Ysgolion – Mesurau Perfformiad CA4

Diweddariad gan Lywodraeth Cymru ar fesurau perfformiad cyfnod allweddol 4 gan gynnwys eglurhad o’r polisi newydd ar gyfer arholiadau’n gynnar a sut bydd yn effeithio ar weithdrefnau ysgolion wrth gofrestru disgyblion.