Cynnig Proffesiynol GwE

Digwyddiadau Cynnig GwE

Ewch ar G6 i gofrestru.

10/02/2023 – 20/05/2023

DYDDIAD

CYFRWNG

Cariad@Ddarllen – 3 sesiwn (Canolfan Fusnes Conwy)  25/01/2023 02/03/2023 16/03/2023 Dwyieithog
Gweithdy i Athrawon sy’n addysgu dysgwyr 3-8 oed: Datblygu Sgiliau Trawsgwricwlaidd a Sgiliau Cyfannol drwy Wyddoniaeth (Gwesty Beaufort Park, Yr Wyddgrug) 06/02/2023 20/03/2023 Saesneg
Gweithdy i Athrawon sy’n addysgu dysgwyr 3-8 oed: Datblygu Sgiliau Trawsgwricwlaidd a Sgiliau Cyfannol drwy Wyddoniaeth (OpTIC, Llanelwy) 06/02/2023 21/03/2023 Cymraeg
Gweithdy i Athrawon sy’n addysgu dysgwyr 3-8 oed: Datblygu Sgiliau Trawsgwricwlaidd a Sgiliau Cyfannol drwy Wyddoniaeth (Sesiwn 1 yn Ramada Inn, Wrecsam; Sesiwn 2 yng Nghlwb Pel-droed Wrecsam) 07/02/2023 21/03/2023 Saesneg
Gweithdy i Athrawon sy’n addysgu dysgwyr 3-8 oed: Datblygu Sgiliau Trawsgwricwlaidd a Sgiliau Cyfannol drwy Wyddoniaeth (Coed y Brenin, Dolgellau) 07/02/2023 27/03/2023 Cymraeg
Gweithdy i Athrawon sy’n addysgu dysgwyr 3-8 oed: Datblygu Sgiliau Trawsgwricwlaidd a Sgiliau Cyfannol drwy Wyddoniaeth (Plas Menai, Y Felinheli) 08/02/2023 22/03/2023 Cymraeg
Cymorthyddion wrth eu Gwaith (Cyfrwng Cymraeg, Beaufort Park) 10/02/2023
03/03/2023
Cymraeg
Cymorthyddion wrth eu Gwaith (Cyfrwng Saesneg, Parc Beaufort) 10/02/2023
03/03/2023
Saesneg
Gweithdy i Gymorthyddion sy’n addysgu dysgwyr 3-8 oed: Datblygu Sgiliau Trawsgwricwlaidd a Sgiliau Cyfannol drwy Wyddoniaeth (Canolfan Fusnes Conwy, cyfrwng Saesneg) 15/02/2023 Saesneg
Gweithdy ar gyfer Cymorthyddion sy’n addysgu dysgwyr 3-8 oed: Datblygu sgiliau trawsgwricwlaidd a sgiliau cyfannol drwy wyddoniaeth (cyfrwng Cymraeg, Clwb Golff Pwllheli) 15/02/2023 Cymraeg
Gweithdy ar gyfer Athrawon sy’n addysgu dysgwyr 3-8 oed: Datblygu sgiliau trawsgwricwlaidd a sgiliau cyfanol drwy wyddoniaeth (Canolfan Fusnes Conwy, cyfrwng Saesneg) 15/02/2023 Saesneg
Gweithdy ar gyfer Athrawon sy’n addysgu dysgwyr 3-8 oed: Datblygu sgiliau trawsgwricwlaidd a sgiliau cyfannol drwy wyddoniaeth (Clwb Golff Pwllheli, cyfrwng Cymraeg) 15/02/2023 Cymraeg
Gweithdy ar gyfer Cymorthyddion sy’n addysgu dysgwyr 3-8 oed: Datblygu sgiliau trawsgwricwlaidd a sgiliau cyfannol drwy wyddoniaeth (cyfrwng Cymraeg, Oriel Mon, Llangefni) 16/02/2023 Cymraeg
Gweithdy ar gyfer Athrawon sy’n addysgu dysgwyr 3-8 oed: Datblygu sgiliau trawsgwricwlaid a sgiliau cyfannol drwy wyddoniaeth (Oriel Mon, Llangefni, cyfrwng Cymraeg) 16/02/2023 Cymraeg
Rhaglen Cymorthyddion Dysgu wrth eu Gwaith (Cyfrwng Cymraeg, Clwb Pel-droed Porthmadog) 28/02/2023
30/03/2023
Cymraeg
Lefel Sylfaen mewn Hyfforddiant Therapi Gwneud Llun a Siarad 01/03/2023 Saesneg
Hyfforddiant Sylfaenol ar Therapi Gwneud Llun a Siarad 01/03/2023 Saesneg
Cynhadledd Arweinyddiaeth Ôl-16 03/03/2023 Dwyieithog
Ieithoedd Rhyngwladol yn y sector cynradd: Cyfarfod rhwydwaith i drafod dylunio cwricwlwm a sut i gorffori Ieithoedd Rhyngwladol ar draws y MDaPh. – YSGOLION GWYNEDD A MON 03/03/2023 Cymraeg
Dylanwad Chwarae Cadarnhaol 06/03/2023 Saesneg
Cymorthyddion wrth eu Gwaith (Cyfrwng Saesneg, Canolfan Optic) 07/03/2023
22/03/2023
Saesneg
Ieithoedd Rhyngwladol yn y sector cynradd: Cyfarfod rhwydwaith i drafod dylunio cwricwlwm a sut i gorffori Ieithoedd Rhyngwladol ar draws y MDaPh – YSGOLION FFLINT A WRECSAM 08/03/2023 Saesneg
Hyfforddiant Sylfaenol ar Therapi Gwneud Llun a Siarad 09/03/2023 Saesneg
Diwrnod Datblygu CALU 09/03/2023 Dwyieithog
Dylanwad Chwarae Cadarnhaol 13/03/2023 Saesneg
Cymorthyddion wrth eu Gwaith (Cyfrwng Cymraeg, Canolfan Optic) 22/03/2023
29/03/2023
Cymraeg
ANG: Ymddygiad Heriol yn y Dosbarth – CYFRWNG SAESNEG 22/03/2023 Saesneg
ANG: Ymddygiad Heriol yn y Dosbarth – CYFRWNG CYMRAEG 23/03/2023 Cymraeg
Rhaglen Cymorthyddion Dysgu wrth eu Gwaith (Cyfrwng Cymraeg, Plas Menai) 24/03/2023
31/03/2023
Cymraeg
ANG: Cymhwysedd Digidol – Disgyblion ag Athrawon – CYFRWNG CYMRAEG 20/04/2023 Cymraeg
ANG: Cymhwysedd Digidol – Disgyblion ag Athrawon – CYFRWNG SAESNEG 21/04/2023 Saesneg
ANG: Asesu Ffurfiannol yn y Dosbarth – CYFRWNG SAESNEG 18/05/2023 Saesneg
ANG: Asesu Ffurfiannol yn y Dosbarth – CYFRWNG CYMRAEG 19/05/2023 Cymraeg