Select Page

Digwyddiadau

Rhaglen ar-lein SKILLS

Rhaglen ar-lein SKILLS (Support for Kids in Learning and Language Strategies) ar gyfer Rhieni a Staff Cefnogi Ysgol 2018 – 2019 A yw eich ysgol gynradd eisiau gwellhau ymddygiad disgyblion a'ch perthynas gyda rhieni? Oes gennych...

darllen mwy

Cynhadledd Haf Dyfodol Byd-eang GwE

Cynhadledd Haf Dyfodol Byd-eang GwE Dydd Gwener, 6 Gorffennaf 2018 - 09:00-15:30 - Venue Cymru, Llandudno Cyfoethogi Dysgu ac Addysgu ITM ar gyfer Dysgwyr CA3 a CA4 Siaradwyr  Liz Black: Datblygu sgiliau trosglwyddadwy yng nghyfnod...

darllen mwy

Newyddion

Rhaglen ar-lein SKILLS

Rhaglen ar-lein SKILLS (Support for Kids in Learning and Language Strategies) ar gyfer Rhieni a Staff Cefnogi Ysgol 2018 – 2019 A yw eich ysgol gynradd eisiau gwellhau ymddygiad disgyblion a'ch perthynas gyda rhieni? Oes gennych...

darllen mwy

Dilynwch ni…