Select Page

Digwyddiadau

Cwrs Arweinyddiaeth Ysgol Eglwysig 2019-2020

Cwrs Arweinyddiaeth Ysgol Eglwysig 2019-2020 CEFNOGWYD GAN CHWE ESGOBAETH CYMRU A'R TRI CHONSORTIA DEHEUOL BETH? Cwrs 12 mis i gefnogi a datblygu arweinwyr y dyfodol ym mhob Ysgol Eglwysig ar draws de Cymru. Mentora gan benaethiaid...

darllen mwy

“Google on the Road”

"Google on the Road" Mae Google yn dod i ogledd Cymru! Byddant yn cynnal cynhadledd ymarferol yn Venue Cymru yn edrych ar sut i ddefnyddio Google drwy Hwb, lleihau baich gwaith a gwneud y defnydd gorau o ‘Chromebooks’ mewn...

darllen mwy

Newyddion

Cystadleuaeth “Premier League Writing Stars”

Cystadleuaeth "Premier League Writing Stars" Mae cystadleuaeth farddoniaeth Premier League Writing Stars yn dychwelyd am ei hail flwyddyn i ysbrydoli plant rhwng 5 ac 11 oed i fod yn greadigol a chreu cerddi ar y thema Amrywiaeth....

darllen mwy

Dilynwch ni…