Arolwg Sgiliau Iaith Gymraeg

Yn ystod mis Ebrill a mis Mai eleni, anfonwyd linc at holl ysgolion y rhanbarth yn gofyn i holl staff yr ysgolion gwblhau’r Arolwg Sgiliau iaith Gymraeg.

Bellach mae’r adroddiadau unigol ar gyfer eich hysgol ar gael i chi ar G6. Cliciwch yma am gyfarwyddiadau ar sut i’w darganfod.

Os nad oes adroddiad ar G6 ar gyfer eich hysgol, naill ai ni chafwyd yr un ymateb i’r arolwg / dim ond un sydd wedi ei gwblhau neu nid yw nifer o ymatebion yn yn gynrychioladol o’ch hysgol.

Os mai dyma’r achos, bydd eich Cyfarwyddwr Addysg yn cysylltu â chi gyda chyfarwyddiadau ar gyfer cylfe ychwanegol i’w gwblhau.

Anfonwch unrhyw ymholiadau pellach i ArolwgSgiliauiaithGymraeg@gwegogledd.cymru