Canllawiau i Rieni: Cyfnod Sylfaen / Cynradd / Uwchradd

Bob blwyddyn, mae Llywodraeth Cymru  wedi darparu canllawiau i rieni a gofalwyr plant sydd naill ai yn cael mynediad i’r Cyfnod Sylfaen, ysgol Gynradd (diwedd blwyddyn 2) neu sydd ar fin dechrau ysgol Uwchradd (ar ddiwedd blwyddyn 6).
Mae ymchwil ar ymgysylltu â rhieni wedi dangos bod nifer cynyddol o rieni a gofalwyr yn mynd ar-lein i gael gwybodaeth i helpu eu plant.

Dyma chi dolenni defnyddiol ar gyfer bob un o’r canllawiau: