Cenhadaeth ein cenedl: Cwricwlwm sy’n gweddnewid – Cynnig am fframwaith deddfwriaethol newydd

Cliciwch yma i ddarllen datganiad gan Lywodraeth Cymru yn cadarnhau ei bwriad y bydd trochi plant yn y Gymraeg yn parhau o dan drefniadau’r cwricwlwm newydd.