Datganiad Ysgrifenedig: Lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol drafft

Mae’r ymgynghoriad ar y Cod ADY drafft a’r rheoliadau arfaethedig yn fyw.

Bydd y fframwaith deddfwriaethol newydd yn helpu i wella cynllunio a chyflwyno #ADYCymru. Er mwyn ei wneud yn iawn, a sicrhau ei fod yn cyflawni’r amcanion gogyfer pob dysgwr sydd ag ADY, mae angen i ni glywed eich barn.

Am ragor o fanylion, cliciwch yma. Lleisiwch eich barn yma.