Gwefan Cymwysterau Cymru

Mae Cymwysterau Cymru wedi lansio gwefan ar ei newydd wedd sydd wedi’i hailddylunio i fod yn haws i’w defnyddio.

Mae’r nodweddion newydd sy’n ymddangos ar ein gwefan yn cynnwys swyddogaeth chwilio well, tudalen ‘Cysylltu â ni’ wedi’i diweddaru a llawer mwy.

Gwiriwch eich tudalennau sydd â nod tudalen arnynt oherwydd mae’n bosibl bod peth cynnwys wedi symud.

Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth ar y wefan.