Gweithdy Ranbarthol GwE ar gyfer Penaethiaid Newydd

Gweithdy Ranbarthol GwE ar gyfer Penaethiaid Newydd:
‘Arweinyddiaeth Effeithiol mewn Byd sydd Ar Frys yn Newid’

OpTIC, Llanelwy – 8 Mawrth 2018

Ar gyfer pob Pennaeth newydd yn ystod blwyddyn gyntaf eu swydd sylweddol.
Mae croeso i Benaethiaid Dros Dro yn ystod eu blwyddyn gyntaf.

Diwrnod o gyflwyniadau cyflym gan arweinwyr profiadol o’r rhanbarth ar ystod o bynciau cyfoes. Byddant yn rhannu eu profiadau gyda’r nod y bydd arfer da yn mynd yn ôl i’ch ysgolion chi, byddant yn eich annog i werthuso’ch ymarfer eich hun a bydd cyfle i chi rwydweithio gyda gweithwyr proffesiynol tebyg.

I gofrestru, cliciwch yma.