Mae Darllen ac Ysgrifennu yn Hybu Iechyd Meddwl Disgyblion

Mae’r plant sydd â’r mwyaf o ddiddordeb mewn darllen ac ysgrifennu dair gwaith yn fwy tebygol o fod â lefelau llesiant uchel na’r rhai hynny sydd â’r lleiaf o ddiddordeb.

Dyma ddywed ‘The National Literacy Trust’ mewn adroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar.