Mesurau Perfformiad Interim Cyfnod Allweddol 4 a bwletin 6

Gweler isod lythyr gan Steve Vincent, Dirprwy Gyfarwyddwr Yr Is-adran Effeithiolrwydd Ysgolion, a bwletin 6 sydd yn ymwneud ag adrodd ar berfformiad ysgolion sydd yn rhoi rhagor o fanylion i’w wneud â mesurau perfformiad interim Cyfnod Allweddol 4.

Bydd y bwletin ar gael yma hefyd.

Ebostiwch ims@llyw.cymru gydag unrhyw gwestiynau am adrodd ar berfformiad ysgol.