Newyddion Hwb+

Byddwch yn ymwybodol, gobeithio, o gyhoeddiad diweddar Hwb a oedd yn amlinellu cynlluniau i ddatblygu’r pecynnau sydd ar gael yn Hwb, megis Office 365 a Just2easy, i gynnwys Google ar gyfer Addysg. Fel rhan o’r cyhoeddiad hwn, cadarnhawyd hefyd ymddeoliad Llwyfan Dysgu Rhithiol Hwb+ ym mis Awst 2018.

Cyn bo hir bydd Tîm Hwb yn cyhoeddi manylion ac arweiniad i helpu ysgolion sydd wrthi’n defnyddio Hwb+ i symud i becynnau eraill Hwb.

Mae eu hargymhellion presennol wedi’u crynhoi yn y tabl isod, ond maent yn destun newid i roi ystyriaeth i flaenoriaethau rhanbarthol, lleol, neu ysgolion unigol.

NODWEDD A DDEFNYDDIR AR HYN O BRYD YN HWB+

DEWIS ARALL ARFAETHEDIG YN ADNODDAU LiDW

Dosbarthiadau Cynradd Dosbarthiadau Hwb / J2e
Pynciau Uwchradd Timau / Llyfr Nodiadau Dosbarth
OneNote
Dogfennau Grwpiau O365 / J2e
Lluniau Grwpiau O365 / J2e
Fideos Fideo O365 / J2e
Calendr Grwpiau O365 / Timau
Trafodaethau Trafodaethau Dosbarthiadau Hwb
Arolygon Ffurflenni O365
Wiki Llyfr Nodiadau Dosbarth OneNote
Blog J2Webby
Llywodraethwyr Grwpiau O365 / Safle SharePoint Online
Safle Cyhoeddus Allanol J2Bloggy

Maent yn gweithio gyda’r awdurdodau lleol a’r consortia rhanbarthol i ganfod ysgolion sy’n defnyddio Hwb+. Os ydych chi’n ysgol sydd wrthi’n defnyddio Llwyfan Dysgu Rhithiol Hwb+ ar gyfer gweithgareddau ar wahân i reoli defnyddwyr (enwau defnyddwyr a chyfrineiriau), cadarnhewch yn uniongyrchol gyda hwb@llyw.cymru i sicrhau y cewch eich cynnwys wrth gynllunio’r symud.

Cyntaf y byddent wedi cadarnhau yr ysgolion sydd wrthi’n defnyddio Hwb+ byddent yn cyfathrebu’r cynlluniau symud a fydd yn seiliedig ar y lefel o ddefnydd a wneir.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y dull gweithredu o ran symud o Hwb+, rhowch wybod i Dîm Hwb, os gwelwch yn dda.