Profion Cenedlaethol 2019

Y DYDDIAD OLAF AR GYFER DATGYMHWYSO O BROFION CENEDLAETHOL 2019

Y dyddiad olaf ar gyfer gofyn am ddatgymhwyso unrhyw blentyn o Brofion Cenedlaethol 2019 yw DYDD GWENER, 22 MAWRTH 2019.

A fyddech cystal â sicrhau eich bod wedi cysylltu â Manon Davies / Vicky Lees drwy profion@gwegogledd.cymru / tests@gwegogledd.cymru i drefnu hyn.