Shirley Clarke yn Cychwyn ar ei Gwaith yn y Rhanbarth

Mae Shirley Clarke, un o arbenigwyr rhyngwladol mwyaf ar asesu ffurfiannol, yn cychwyn ar ei gwaith gyda dau dîm o athrawon o 27 o ysgolion ar draws y rhanbarth yr wythnos yma – Chwefror 8 a 9.

Bydd y timau ymchwil gweithredol yn cydweithio gyda hi rhwng nawr a Thachwedd eleni. Edrychwn ymlaen at weld ffrwyth eu llafur ac i ddatblygu’r prosiect hwn ymhellach yn 2018-19. Bydd cyfle i rhwng 180 a 200 o ysgolion y rhanbarth ymuno â’r prosiect fis Medi 2018. Bydd gwybodaeth bellach a manylion ymgeisio yn dilyn yn ystod tymor yr Haf.

Yn y cyfamser ac er gwybodaeth, dyma restr o’r ysgolion sy’n cymryd rhan yn yr ymchwil gweithredol ar hyn o bryd.

TÎM YMCHWIL 1

TÎM YMCHWIL 2

Ysgol Ffridd y Llyn / Beuno Sant, Gwynedd Ysgol yr Hendre, Gwynedd
Ysgol Pont y Gof, Gwynedd Ysgol Llanrug, Gwynedd
Ysgol Eifion Wyn, Gwynedd Ysgol Bro Plenydd, Gwynedd
Ysgol Bontnewydd, Gwynedd Ysgol Bodfeurig / Tregarth, Gwynedd
Ysgol Llannerch-y-medd, Ynys Môn Ysgol Cefn Coch, Gwynedd
Ysgol Uwchradd David Hughes, Ynys Môn Ysgol Penybryn, Conwy
Ysgol Deganwy, Conwy Ysgol Llandrillo yn Rhos, Conwy
Ysgol Glan Gele, Conwy Ysgol Bro Gwydir, Conwy
Ysgol y Foryd, Conwy Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Conwy
Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Conwy Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Conwy
Ysgol Uwchradd Eirias, Conwy Ysgol Cae’r Nant, Sir y Fflint
Ysgol Merllyn, Sir y Fflint Ysgol Sandycroft, Sir y Fflint
Ysgol Heulfan, Wrecsam Ysgol Victoria, Wrecsam
Ysgol Sant Dunawd, Wrecsam