Y Grant Datblygu Disgyblion 2017-2018

Y Grant Datblygu Disgyblion a’r Grant Datblygu Disgyblion Blynyddoedd Cynnar


Mae’r grantiau hyn yn darparu cymorth ariannol i helpu mynd i’r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad

Bydd holl ddogfennau canllaw adolygu i adlewyrchu'r newid o Grant amddifadedd disgyblion y Grant datblygu disgybl ond yn y cyfamser gallwch barhau i ddefnyddio canllawiau presennol.

Mae’r dogfennau canllaw yn darparu gwybodaeth am yr hyn sydd angen i chi ei ystyried wrth gynllunio sut i ddefnyddio’r grant.

Dylech eu darllen ochr yn ochr â Grant Amddifadedd Disgyblion – Beth sydd wir yn Gweithio (dolen allanol) ac Ailysgrifennu’r Dyfodol : codi cyrhaeddiad ac uchelgais yn ysgolion Cymru (dolen allanol).

Hefyd, mae Pecyn EEF (dolen allanol) yn darparu gwybodaeth ynghylch strategaethau effeithiol sydd wedi ‘u profi i helpu defnyddio’r cyllid yn y ffordd orau bosibl.

Mae rhagor o ganllawiau ac adnoddau (dolen allanol) i helpu i fynd i'r afael ag effaith tlodi ar addysg ar gael ar wefan Ddysgu Cymru.


LAWRLWYTHO DOGFEN

Llythyr i ysgolion (dolen allanol).

Grant Amddifadedd Disgyblion - Canllawiau hanfodol (dolen allanol).

Grant Amddifadedd Disgyblion y Blynyddoedd Cynnar (dolen allanol).

2017-18 Dyraniadau unigol y Grant Datblygu Disgyblion a’r Grant Datblygu Disgyblion Blynyddoedd Cynnar (dolen allanol).

2017-18 Dyraniadau Grant Datblygu Disgyblion ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal yn ôl consortiwm (dolen allanol).