Cynlluniau Gwariant GAD 2016 – 2017

Mae angen i pob ysgol gyhoeddi eu cynlluniau ar gyfer eu gwariant o’r GAD. Mae GwE wedi creu templed y gall ysgolion ei ddefnyddio pe dymunent. Mae’r templed wedi ei gymeradwyo gan swyddogion Llywodraeth Cymru ac, o’i gwblhau gyda manylion priodol gan yr ysgol, yn cwrdd a’r gofyn statudol.

 

 

 

 

Cliciwch ar y tabiau isod i fynd a chi at yr Awdurdod o’ch dewis:

 

*Nodwch fod rhai dogfennau yn Saesneg yn unig.

 

Ysgolion Cynradd

 

Ysgolion Uwchradd

Ysgolion Cynradd

 

 

Ysgolion Uwchradd

 

 

Ysgolion Arbennig