RhDDB – Rhaglen Datblygu i Ddarpar Benaethiaid

Mae’r rhaglen ddatblygu hon ar gyfer uwch arweinwyr sy’n anelu at rôl barhaol fel Pennaeth ond nad oes ganddynt y cyfrifoldeb ffurfiol o’r rôl ar hyn o bryd. Bydd y rhaglen yn mabwysiadu dull traws-gyfnod a fydd yn galluogi’r cyfranogwyr i gyd i ddeall, gwerthfawrogi, rhannu a chydweithio gydag eraill ar draws y rhanbarth.

Bydd y rhaglen yn:

  • Cefnogi ac ymestyn datblygiad arweinyddiaeth uwch staff mewn ysgolion
  • Adnabod a datblygu ymhellach y staff hynny sy’n ystyried symud tuag at brifathrawiaeth yn y pum mlynedd nesaf
  • Datblygu sgiliau arwain yr aelod staff, a chynhwysedd arweiniol yr ysgol

Sut i ymgeisio / cymryd rhan:

Ceir mwy o fanylion am gynnwys y rhaglen a sut i wneud cais yn fuan.