Rhaglen Genedlaethol Newydd ar gyfer Darpar CALU [yn arwain at asesiad CALU]

RHAGLEN GENEDLAETHOL NEWYDD AR GYFER DARPAR CALU [YN ARWAIN AT ASESIAD CALU]

Bydd y Rhaglen newydd Darpar CALU [yn arwain at asesiad CALU] yn cychwyn yn Ionawr 2020.

Cynhaliwyd y sesiynau gwybodaeth i gyd bellach.

Cliciwch ar y llun i lawrlwytho copi o’r poster.

Cliciwch ar y llun er mwyn lawrlwytho copi o’r Cyflwyniad.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais i fynd ar y rhaglen yw: 10 IONAWR 2020 AM 1:00YP

FFURFLEN GAIS

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:

MARIAN WYN WILLIAMS
Swyddog Cefnogi Rhaglenni Proffesiynol

calu@gwegogledd.cymru

01286 679976