Dysgu Proffesiynol

Cynnig Proffesiynol GwE

CPCP

Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth

LlwDC

Llwybr Dysgu Cymorthyddion Dysgu

RhDA

Rhaglenni Datblygu Arweinyddiaeth

ANG

Athrawon Newydd Gymhwyso

CALU

Rhaglen Genedlaethol ar gyfer Darpar CALU – yn arwain at asesiad CALU

Mae’r rhaglenni dysgu proffesiynol wedi eu hatal ar hyn o bryd, oherwydd cyfyngiadau COFID-19