Llwybr Dysgu Cynorthwywyr Addysgu

Llwybr Dysgu Cynorthwywyr Addysgu

 

Darperir dwy raglen ar draws Cymru ar gyfer cynorthwywyr addysgu:

 • Rhaglen ymsefydlu ar gyfer cynorthwywyr addysgu newydd eu penodi
 • Rhaglen ar gyfer cynorthwywyr addysgu wrth eu gwaith
 

RHAGLEN YMSEFYDLU AR GYFER CYNORTHWYWYR NEWYDD

Mae’r Rhaglen Ymsefydlu Cynorthwywyr Addysgu ar gyfer unigolion sydd newydd eu penodi i’r swydd.  Bydd y rhaglen genedlaethol hon yn cael ei chyflwyno ar lwyfan digidol. Bydd modd cwblhau’r hyfforddiant ar amser sydd yn gyfleus i’r cynorthwywyr ac i’w lleoliad. Bydd unigolion yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i ddod yn gynorthwyydd addysgu llwyddiannus yn ei lleoliad.

Bydd y 2 modiwl yn archwilio:

 • Cyd-destun Addysg yng Nghymru – fy nghyfrifoldebau fel gweithiwr proffesiynol ym myd addysg yng Nhgymru
 • Safonau Proffesiynol ar gyfer Cynorthwyo Addysgu
 • Cwricwlwm Cymru a fframweithiau cefnogol
 • Addysgeg, gan ddatblygu fy nghrefft i gefnogi dysgwyr

I gofrestru * ar gyfer y rhaglen, a derbyn y ddolen briodol, mae angen cwblhau’r ffurflen yma:  https://tinyurl.com/Ymsefydlu-Induction

Am fwy o wybodaeth croeso i chi gysylltu â’ch cydlynydd LlDGA rhanbarthol:

GwE Elin Vaughan Hutchinson Elinvaughanhutchinson@gwegogledd.cymru

* Mae’n angenrheidiol i Gynorthwywyr ddefnyddio eu cyfrif Hwb er mwyn cwblhau’r hyfforddiant. Cewch y manylion hyn gan eich ysgol.

 

RHAGLEN AR GYFER CYMORTHYDDION DYSGU WRTH EU GWAITH

Mae consortia rhanbarthol yn cynnig hyfforddiant i gymorthyddion dysgu sydd wedi bod mewn swydd ers dwy flynedd neu fwy, fyddai’n croesawu diweddariad ar gyd-destun newidiol y proffesiwn.

Darperir y rhaglen genedlaethol hon yn rhanbarthol gan GwE.

Bydd y rhaglen yn rhoi gwybodaeth am y safonau proffesiynol, strategaethau perthnasol cyfredol i gefnogi eu harferion ac ystod o syniadau a strategaethau i ysbrydoli proffesiynoldeb yn ôl yn yr ysgol.

Bydd y rhaglen yn cwmpasu:

 • Safonau Proffesiynol ar gyfer Cynorthwyo Addysgu
 • rôl y cymhorthydd dysgu a sut i ddatblygu’n broffesiynol
 • sut mae polisïau a fframweithiau yn effeithio ar rôl y cymhorthydd dysgu
 • newidiadau ym myd Addysg a pha mor berthnasol yr ydynt yn eu lleoliadau eu hunain
 • creu a gwella rhwydweithiau a chydweithio proffesiynol ymysg cymorthyddion dysgu o fewn a rhwng ysgolion

Cynnigir yr hyfforddiant i glystyrau ysgolion, a gellir ei gynnal dros 2 ddiwrnod llawn, 4 hanner diwrnod neu gyfuniad o’r ddau.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda’r Cydlynydd LlDGA rhanbarthol: Wendy Williams  [Wendywilliams@gwegogledd.cymru]

 

2022-2023

Llwybr Dysgu Cynorthwywyr Addysgu

2022-2023

Darperir dwy raglen ar draws Cymru ar gyfer cynorthwywyr addysgu:

 • Rhaglen ymsefydlu ar gyfer cynorthwywyr addysgu newydd eu penodi
 • Rhaglen ar gyfer cynorthwywyr addysgu wrth eu gwaith
 

RHAGLEN YMSEFYDLU AR GYFER CYNORTHWYWYR NEWYDD

Mae’r Rhaglen Ymsefydlu Cynorthwywyr Addysgu ar gyfer unigolion sydd newydd eu penodi i’r swydd.  Bydd y rhaglen genedlaethol hon yn cael ei chyflwyno ar lwyfan digidol. Bydd modd cwblhau’r hyfforddiant ar amser sydd yn gyfleus i’r cynorthwywyr ac i’w lleoliad. Bydd unigolion yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i ddod yn gynorthwyydd addysgu llwyddiannus yn ei lleoliad.

Bydd y 4 modiwl yn archwilio:

 • Cyd-destun Addysg yng Nghymru – fy nghyfrifoldebau fel gweithiwr proffesiynol ym myd addysg yng Nhgymru
 • Safonau Proffesiynol ar gyfer Cynorthwyo Addysgu
 • Cwricwlwm Cymru a fframweithiau cefnogol
 • Addysgeg, gan ddatblygu fy nghrefft i gefnogi dysgwyr

I gofrestru * ar gyfer y rhaglen, a derbyn y ddolen briodol, mae angen cwblhau’r ffurflen yma:  https://tinyurl.com/Ymsefydlu-Induction

Am fwy o wybodaeth croeso i chi gysylltu â’ch cydlynydd LlDGA rhanbarthol:

GwE Wendy Williams WendyWilliams@gwegogledd.cymru

 

* Mae’n angenrheidiol i Gynorthwywyr ddefnyddio eu cyfrif Hwb er mwyn cwblhau’r hyfforddiant. Cewch y manylion hyn gan eich ysgol.

 

RHAGLEN AR GYFER CYMORTHYDDION DYSGU WRTH EU GWAITH

Mae consortia rhanbarthol yn cynnig hyfforddiant i gymorthyddion dysgu sydd wedi bod mewn swydd ers dwy flynedd neu fwy, fyddai’n croesawu diweddariad ar gyd-destun newidiol y proffesiwn.

Darperir y rhaglen genedlaethol hon yn rhanbarthol gan GwE.

Bydd y rhaglen yn rhoi gwybodaeth am y safonau proffesiynol, strategaethau perthnasol cyfredol i gefnogi eu harferion ac ystod o syniadau a strategaethau i ysbrydoli proffesiynoldeb yn ôl yn yr ysgol.

Bydd y rhaglen yn cwmpasu:

 • Safonau Proffesiynol ar gyfer Cynorthwyo Addysgu
 • rôl y cymhorthydd dysgu a sut i ddatblygu’n broffesiynol
 • sut mae polisïau a fframweithiau yn effeithio ar rôl y cymhorthydd dysgu
 • newidiadau ym myd Addysg a pha mor berthnasol yr ydynt yn eu lleoliadau eu hunain
 • creu a gwella rhwydweithiau a chydweithio proffesiynol ymysg cymorthyddion dysgu o fewn a rhwng ysgolion

 

Cofrestru drwy G6.

(Dyma’r ddolen ar gyfer creu cyfrif G6. Gweler cyfarwyddiadau yma).

 

Gweler y calendr isod ar gyfer dyddiadau a lleoliadau:

 

LLEOLIAD CYFRWNG CYMRAEG CYFRWNG SAESNEG
Gwesty Beaufort Park, Yr Wyddgrug 10/02/2023 & 03/03/2023  10/02/2023 & 03/03/2023
Optic, Llanelwy 22/03/2023 & 29/03/2023 07/03/2023 & 22/03/2023
Plas Menai, Caernarfon 24/03/2023 & 31/03/2023  
Clwb Pêl-droed Porthmadog 28/02/2023 & 30/03/2023  
2021-2022

Llwybr Dysgu Cynorthwywyr Addysgu

2021-2022

Darperir dwy raglen ar draws Cymru ar gyfer cynorthwywyr addysgu:

 • Rhaglen ymsefydlu ar gyfer cynorthwywyr addysgu newydd eu penodi
 • Rhaglen ar gyfer cynorthwywyr addysgu wrth eu gwaith
RHAGLEN YMSEFYDLU AR GYFER CYNORTHWYWYR NEWYDD

Mae’r Rhaglen Ymsefydlu Cynorthwywyr Addysgu ar gyfer unigolion sydd newydd eu penodi i’r swydd.  Bydd y rhaglen genedlaethol hon yn cael ei chyflwyno ar lwyfan digidol. Bydd modd cwblhau’r hyfforddiant ar amser sydd yn gyfleus i’r cynorthwywyr ac i’w lleoliad. Bydd unigolion yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i ddod yn gynorthwyydd addysgu llwyddiannus yn ei lleoliad.

Bydd y 4 modiwl yn archwilio:

 • Cyd-destun Addysg yng Nghymru – fy nghyfrifoldebau fel gweithiwr proffesiynol ym myd addysg yng Nhgymru
 • Safonau Proffesiynol ar gyfer Cynorthwyo Addysgu
 • Cwricwlwm Cymru a fframweithiau cefnogol
 • Addysgeg, gan ddatblygu fy nghrefft i gefnogi dysgwyr

I gofrestru * ar gyfer y rhaglen, a derbyn y ddolen briodol, mae angen cwblhau’r ffurflen yma:  https://tinyurl.com/Ymsefydlu-Induction

Am fwy o wybodaeth croeso i chi gysylltu â’ch cydlynydd LlDGA rhanbarthol:

RHANBARTH CYDLYNYDD CYSWLLT
CCD Cheryl Roberts Cheryl.Roberts@cscjes.org.uk
GCA Rachel Cowell Rachel.Cowell@sewaleseas.org.uk
ERW Heulwen Lloyd heulwen.lloyd@erw.org.uk
GwE Wendy Williams WendyWilliams@gwegogledd.cymru

 

* Mae’n angenrheidiol i Gynorthwywyr ddefnyddio eu cyfrif Hwb er mwyn cwblhau’r hyfforddiant. Cewch y manylion hyn gan eich ysgol.

 

RHAGLEN AR GYFER CYNORTHWYWYR ADDYSGU WRTH EU GWAITH

Mae consortia rhanbarthol yn cynnig hyfforddiant i gynorthwywyr addysgu sydd wedi bod mewn swydd ers dwy flynedd neu fwy, fyddai’n croesawu diweddariad ar gyd-destun newidiol y proffesiwn.

Mae’r rhaglen yn cynnig gwybodaeth yn ymwneud â’r safonau proffesiynol, strategaethau perthnasol cyfredol i gefnogi eu hymarfer, Cwricwlwm i Gymru a dewis o syniadau a strategaethau i ysbrydoli proffesiynoldeb yn yr ysgol.

Cyflwynir y rhaglen drwy TEAMS dros 4 sesiwn (dwy awr o hyd), gan ddechrau ar 23/11/21 (cyfrwng Saesneg) neu 24/11/21 (cyfrwng Cymraeg) rhwng 13:15 a 15:15.  Telir costau llanw.

 

Cofrestrwch drwy G6.

(Dyma’r ddolen ar gyfer creu cyfrif personol yn G6.  Gweler y cyfarwyddiadau yma)

2020-2021

Llwybr Dysgu Cynorthwywyr Addysgu
2020-2021

Darperir dwy raglen ar draws Cymru ar gyfer cynorthwywyr addysgu:

 • Rhaglen ymsefydlu ar gyfer cynorthwywyr addysgu newydd eu penodi
 • Rhaglen ar gyfer cynorthwywyr addysgu wrth eu gwaith
RHAGLEN YMSEFYDLU AR GYFER CYNORTHWYWYR NEWYDD

Mae’r Rhaglen Ymsefydlu Cynorthwywyr Addysgu ar gyfer unigolion sydd newydd eu penodi i’r swydd.  Bydd y rhaglen genedlaethol hon yn cael ei chyflwyno ar lwyfan digidol. Bydd modd cwblhau’r hyfforddiant ar amser sydd yn gyfleus i’r cynorthwywyr ac i’w lleoliad. Bydd unigolion yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i ddod yn gynorthwyydd addysgu llwyddiannus yn ei lleoliad.

Bydd y 4 modiwl yn archwilio:

 • Cyd-destun Addysg yng Nghymru – fy nghyfrifoldebau fel gweithiwr proffesiynol ym myd addysg yng Nhgymru
 • Safonau Proffesiynol ar gyfer Cynorthwyo Addysgu
 • Cwricwlwm Cymru a fframweithiau cefnogol
 • Addysgeg, gan ddatblygu fy nghrefft i gefnogi dysgwyr

I gofrestru * ar gyfer y rhaglen, a derbyn y ddolen briodol, mae angen cwblhau’r ffurflen yma:  https://tinyurl.com/Ymsefydlu-Induction

Am fwy o wybodaeth croeso i chi gysylltu â’ch cydlynydd LlDGA rhanbarthol:

RHANBARTH CYDLYNYDD CYSWLLT
CCD Cheryl Roberts Cheryl.Roberts@cscjes.org.uk
GCA Daniel Davies daniel.davies@sewaleseas.org.uk
ERW Heulwen Lloyd heulwen.lloyd@erw.org.uk
GwE Wendy Williams WendyWilliams@gwegogledd.cymru

 

* Mae’n angenrheidiol i Gynorthwywyr ddefnyddio eu cyfrif Hwb er mwyn cwblhau’r hyfforddiant. Cewch y manylion yma wrth eich ysgol.

 

RHAGLEN AR GYFER CYNORTHWYWYR ADDYSGU WRTH EU GWAITH

Mae consortia rhanbarthol yn cynnig hyfforddiant i gynorthwywyr addysgu sydd wedi bod mewn swydd ers dwy flynedd neu fwy, fyddai’n croesawu diweddariad ar gyd-destun newidiol y proffesiwn.

Oherwydd yr amgylchiadau presennol, mae’r rhaglen hon ar saib ar hyn o bryd.

2019-2020

Llwybr Dysgu Cymorthyddion Dysgu

2019-2020

Darperir dwy raglen ar draws Cymru ar gyfer cymorthyddion dysgu:

 • Rhaglen sefydlu ar gyfer cymorthyddion dysgu newydd eu penodi
 • Rhaglen ar gyfer cymorthyddion dysgu wrth eu gwaith

Bydd y ddwy raglen yn cynnig cyfleoedd amhrisiadwy i rwydweithio a chydweithio gydag ymarferwyr proffesiynol ar draws y rhanbarth.

Yn ogystal, cynhelir Diwrnod Datblygu Cenedlaethol CALU ym mis Chwefror 2020.

Ad-delir costau llanw i ysgolion ar raddfa a gytunwyd yn genedlaethol.  Cofrestrir drwy G6.

 

RHAGLEN SEFYDLU AR GYFER CYMORTHYDDION DYSGU NEWYDD

Mae consortia rhanbarthol yn cynnig rhaglen sefydlu i gymorthyddion dysgu newydd (a benodwyd yn y ddwy flynedd diwethaf).

Darperir y rhaglen genedlaethol hon yn rhanbarthol gan GwE. Fe’i llunnir yn arbennig i gymorthyddion dysgu newydd, a bydd yn gymorth iddynt ddeall eu rôl a’u cyfrifoldebau a mynd i’r afael â gwerthoedd ac agweddau craidd y safonau proffesiynol.

Edrychir ar:

 • rôl y cymhorthydd dysgu a sut i ddatblygu’n broffesiynol
 • sut mae polisïau a fframweithiau yn effeithio ar rôl y cymhorthydd dysgu
 • newidiadau ym myd Addysg a pha mor berthnasol yr ydynt yn lleoliadau’r cymorthyddion

 

Gweler y calendr isod gyda’r dyddiadau a’r lleoliadau:

 

DYDDIADAU SEFYDLU LLEOLIAD
1 Hydref 2019 Carfan A Diwrnod 1 [cyfrwng Cymraeg] OpTIC, Llanelwy
1 Hydref 2019 Carfan A Diwrnod 1 [cyfrwng Saesneg]
16 Ionawr 2020 Carfan A Diwrnod 2 [cyfrwng Cymraeg]
16 Ionawr 2020 Carfan A Diwrnod 2 [cyfrwng Saesneg]
8 Hydref 2019 Carfan B Diwrnod 1 [cyfrwng Cymraeg] Gwesty Beaufort Park, Yr Wyddgrug
8 Hydref 2019 Carfan B Diwrnod 1 [cyfrwng Saesneg]
23 Ionawr 2020 Carfan B Diwrnod 2 [cyfrwng Cymraeg]
23 Ionawr 2020    Carfan B Diwrnod 2 [cyfrwng Saesneg]

 

RHAGLEN AR GYFER CYMORTHYDDION DYSGU WRTH EU GWAITH

Mae consortia rhanbarthol yn cynnig hyfforddiant i gymorthyddion dysgu sydd wedi bod mewn swydd ers dwy flynedd neu fwy, fyddai’n croesawu diweddariad ar gyd-destun newidiol y proffesiwn.

Darperir y rhaglen genedlaethol hon yn rhanbarthol gan GwE. Bydd y rhaglen yn rhoi gwybodaeth am y safonau proffesiynol, strategaethau perthnasol cyfredol i gefnogi eu harferion ac ystod o syniadau a strategaethau i ysbrydoli proffesiynoldeb yn ôl yn yr ysgol.

Bydd y rhaglen yn cwmpasu:

 • rôl y cymhorthydd dysgu a sut i ddatblygu’n broffesiynol
 • sut mae polisïau a fframweithiau yn effeithio ar rôl y cymhorthydd dysgu
 • newidiadau ym myd Addysg a pha mor berthnasol yr ydynt yn eu lleoliadau eu hunain
 • creu a gwella rhwydweithiau a chydweithio proffesiynol ymysg cymorthyddion dysgu o fewn a rhwng ysgolion

 

Gweler y calendr isod ar gyfer dyddiadau a lleoliadau:

DYDDIADAU WRTH EU GWAITH LLEOLIAD
7 Tachwedd 2019 Carfan A Diwrnod 1 (cyfrwng Cymraeg) Gwesty Beaufort Park, Yr Wyddgrug
7 Tachwedd 2019 Carfan A Diwrnod 1 (cyfrwng Saesneg)
6 Chwefror 2020 Carfan A Diwrnod 2 (cyfrwng Cymraeg)
6 Chwefror 2020 Carfan A Diwrnod 2 (cyfrwng Saesneg)
14 Tachwedd 2019 Carfan B Diwrnod 1 (cyfrwng Cymraeg) Plas Menai, Caernarfon
14 Tachwedd 2019 Carfan B Diwrnod 1 (cyfrwng Saesneg)
25 Chwefror 2020 Carfan B Diwrnod 2 (cyfrwng Cymraeg)
25 Chwefror 2020 Carfan B Diwrnod 2 (cyfrwng Saesneg)
19 Tachwedd 2019 Carfan C Diwrnod 1 (cyfrwng Cymraeg) OpTIC, Llanelwy
19 Tachwedd 2019 Carfan C Diwrnod 1 (cyfrwng Saesneg)
27 Chwefror 2020 Carfan C Diwrnod 2 (cyfrwng Cymraeg)
27 Chwefror 2020 Carfan C Diwrnod 2 (cyfrwng Saesneg)
 21 Tachwedd 2019 Carfan D Diwrnod 1 (cyfrwng Cymraeg)
Canolfan Ymwelwyr Coed y Brenin
 3 Mawrth 2020 Carfan D Diwrnod 2 (cyfrwng Cymraeg)
 28 Tachwedd 2019 Carfan D Diwrnod 1 (Cyfrwng Cymraeg)  Clwb Golff Nefyn
 19 Mawrth 2020   Carfan D Diwrnod 2 (Cyfrwng Cymraeg) 

 

 

DIWRNOD DATBLYGU CENEDLAETHOL CALU

Cynhelir Diwrnod Datblygu cenedlaethol CALU ar 6 Mawrth yn Venue Cymru yn Llandudno.  Mae’r Diwrnod ar gyfer cymorthyddion sydd â statws CALU.  Ceir cyfle i weld esiamplau o arfer dda mewn ysgolion ar draws rhanbarth GwE.

Bydd dau siaradwr gwadd: Mike Gershon, arbenigwr mewn addysgu, a’r Athro Neil Frude o “The Happiness Consultancy”.

Nid oes ffi ar gyfer mynychu’r Diwrnod Datblygu ac ad-delir costau llanw CALU.

Cofrestrwch trwy G6.

RHAGOR O FANYLION I’W GAEL YMA.

2018-2019

Tymor yr Hydref 2018

Darperir tair rhaglen ar draws Cymru ar gyfer Cymorthyddion Dysgu:

 • Sefydlu ar gyfer cymorthyddion dysgu newydd
 • Hyfforddiant ar gyfer cymorthyddion dysgu wrth eu gwaith
 • Darpar CALU

Bydd y dair rhaglen yn cynnig cyfleoedd amhrisiadwy i rwydweithio a chydweithio gydag ymarferwyr proffesiynol ar draws y rhanbarth.

Gallwch gofrestru ar y rhaglenni trwy G6.

 

Rhaglen sefydlu i gymorthyddion dysgu newydd

Mae consortia rhanbarthol yn cynnig rhaglen sefydlu i gymorthyddion dysgu newydd (apwyntiwyd yn y ddwy flynedd diwethaf).

Darperir y rhaglen genedlaethol hon yn rhanbarthol gan GwE. Fe’i llunnir yn arbennig i gymorthyddion dysgu newydd, a bydd yn gymorth iddynt ddeall eu rôl a’u cyfrifoldebau a mynd i’r afael â gwerthoedd ac agweddau craidd y safonau proffesiynol. Cynhelir dau ddiwrnod llawn a thelir costau llanw i ysgolion.

Edrychir ar:

 • Rôl y cymhorthydd dysgu a sut i ddatblygu’n broffesiynol cymaint â phosibl
 • Deall sut mae polisïau a fframweithiau yn effeithio ar fy rôl
 • Defnyddio’r sgiliau a’r wybodaeth a ddysgais er mwyn gwella fy arferion o ddydd i ddydd
 • Y Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP)
 • Newid cyd-destun: Safonau Proffesiynol Drafft ar gyfer Cefnogi’r Addysgu, Llwybr Hyfforddiant Cenedlaethol, Cwricwlwm Newydd i Gymru.

Gweler y calendr isod ar gyfer dyddiadau a lleoliadau:

DYDDIADAU SEFYDLU LLEOLIAD
18 Medi 2018 Carfan A Diwrnod 1 Glasdir, Llanrwst
15 Ionawr 2019 Carfan A Diwrnod 2
25 Medi 2018 Carfan B Diwrnod 1 Gwesty Beaufort Park, Yr Wyddgrug
22 Ionawr 2019 Carfan B Diwrnod 2

 

Rhaglen ar gyfer cymorthyddion dysgu profiadol

Mae consortia rhanbarthol yn cynnig hyfforddiant i gymorthyddion dysgu sydd wedi bod mewn swydd ers dwy flynedd neu fwy, fyddai’n croesawu diweddariad ar gyd-destun newidiol y proffesiwn.

Darperir y rhaglen genedlaethol hon yn rhanbarthol gan GwE. Bydd y rhaglen yn rhoi gwybodaeth am y safonau proffesiynol, strategaethau perthnasol cyfredol i gefnogi eu harferion ac ystod o syniadau a strategaethau i ysbrydoli proffesiynoldeb yn ôl yn yr ysgol.

Edrychir ar:

 • Rôl y cymhorthydd dysgu a sut i ddatblygu’n broffesiynol cymaint â phosibl
 • Y polisïau a’r arferion sy’n sail i arferion
 • Y Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP)
 • Newid cyd-destun
 • Gwrando, cwestiynu ac adborth da i ddysgwyr
 • Cefnogi a herio pob dysgwr yn briodol, ac addasu i anghenion pawb

Gweler y calendr isod ar gyfer dyddiadau a lleoliadau:

DYDDIADAU SEFYDLU LLEOLIAD
14 Tachwedd 2018 Carfan A Diwrnod 1 Gwesty Beaufort Park, Yr Wyddgrug
06 Chwefror 2019 Carfan A Diwrnod 2
20 Tachwedd 2018 Carfan B Diwrnod 1 Tŷ Menai, Bangor
07 Chwefror 2019 Carfan B Diwrnod 2
22 Tachwedd 2018 Carfan C Diwrnod 1 OpTIC, Llanelwy
14 Chwefror 2019 Carfan C Diwrnod 2

 

Hyfforddiant Cenedlaethol ar gyfer Darpar CALU

Rhaglen 1-diwrnod ar gyfer cymorthyddion dysgu sydd â diddordeb mewn dilyn y rhaglen CALU yn 2018-19.  Mae hwn yn gyfle i gael gwybodaeth ehangach, i rwydweithio, cydweithio a datblygu’n broffesiynol.

DYDDIAD IAITH LLEOLIAD
15 Tachwedd 2018 Cyfrwng Saesneg Linden House, Yr Wyddgrug
15 Tachwedd 2018 Cyfrwng Cymraeg Tŷ Menai, Bangor

 


 

Cynhadledd Cenedlaethol CALU

DYDD GWENER, 22 CHWEFROR 2019 – VENUE CYMRU, LLANDUDNO

 

Am ragor o fanylion, anfonwch e-bost at calu@gwegogledd.cymru 

COFRESTRWCH DRWY G6.