Ieithoedd Tramor Modern

Sylvie Gartau

Cydgysylltydd Dyfodol Byd Eang a
Ieithoedd Tramor Modern GwE
sylviegartau@gwegogledd.cymru

Stephanie Ellis-Williams

Arweinydd Dyfodol Byd Eang ac Ieithoedd Tramor Modern ac
Ymarferydd Arweiniol TGAU Ieithoedd Tramor Modern Gwynedd ac Ynys Môn
sew@friars.gwynedd.sch.uk

Manylion Ymarferwyr Arweiniol TGAU Ieithoedd Tramor Modern GwE:

Stephanie Ellis-Williams

Ynys Môn a Gwynedd
sew@friars.gwynedd.sch.uk

Bev Gordon

Conwy a Sir Ddinbych
bgn@eirias.conwy.sch.uk

Amanda Creevy

Sir y Fflint a Wrecsam
amanda.creevy@connahsquayhs.org.uk

 

Annwyl Bennaeth Adran ITM,

Hoffwn rannu ychydig o wybodaeth ynghylch Tim Penn efo chi. Fel y gwyddoch, mae Tim yn ddyn busnes ac yn siaradwr gwadd ITM sydd yn ymweld ag ysgolion er mwyn codi proffil ieithoedd a chyfathrebu yn y byd gwaith. Mae ei sgyrsiau yn boblogaidd iawn ac mae o’n llwyddo i ennyn dyheadau disgyblion i astudio ieithoedd. Mae o wedi cyfrannu’n fawr iawn i’r rhaglen Dyfodol Byd-Eang yng Nghymru ac wedi helpu i gynyddu niferoedd ITM yn yr ysgolion hynny sydd wedi derbyn ymweliad Trwy’r rhaglen Dyfodol Byd-Eang, rydym yn anelu i sicrhau fod Tim yn ymweld â phob ysgol (yn rhad ac am ddim) yn yr ardal ac mi fydd eich Ymarferwr Arweiniol gyda mwy o wybodaeth i chi yn y cyfarfod Hwb nesaf. Yn y cyfamser, dyma i chi neges bersonol gan Tim:

Dear MFL Colleagues

I trust that you have enjoyed a lovely summer holiday (probably seems a long time ago now!) and that the first days back to school have gone smoothly!

I look forward very much to visiting schools across the GwE region again in this new academic year and to the opportunity of visiting schools that I have yet to visit. With this in mind, I am very pleased to forward “fresh off the press” links to my brand new web site update at http://www.signature-leather.com which will again form the backdrop to talks in this new school year.

As well as commercial use the new web site has once again been produced with one eye on school visits and for use as a backdrop to conversations around MFL with pupils. In addition, also for the potential use as a teaching resource for teacher and pupil pre-visit research on my business profile.
With this in mind, I would like to draw your attention to the following key MFL elements which are listed below.

All feedback as always would be very welcome and I take this opportunity to wish you and your MFL teams an uplifting and smooth running academic year ahead!

Kindest regards

Tim

http://www.signature-leather.com

First up the new Community Page at; http://www.signature-leather.com/index.php/community
This page is designed to be developed going forward and where desirable to partners linked into partner MFL platforms and information including publishing articles around MFL and MFL visits to schools.
Secondly, we are now featuring our Welsh Design home base here; http://www.signature-leather.com/index.php/about-us/about-signature-leather-gloves
We have pages featuring information in Spanish and German,
Spanish via our Signature in the Media link at; http://www.signature-leather.com/index.php/about-us/signature-in-the-media
German via our German Partner Page – click on “View Profile” at; http://www.signature-leather.com/index.php/about-us/worldwide-partners
In addition to the above, we are also retaining our 6 minute Workshop Video so if teachers decide to have their pupils undertake some pre-visit research ahead of a school visit our video provides a good illustration of manufacturing taking place in Britain with products made using Victorian manufacturing techniques and then exported all over the world. Potential cross-curricular links here in school to link MFL to Welsh Bac and Business.
http://www.signature-leather.com/index.php/about-us/workshop-video

Gwenno Jarvis

Ymgynghorydd Her, GwE
BAC, ITM & Rhwydwaith Arloesi
Ffôn: 07773 585558
E-bost: gwennojarvis@gwegogledd.cymru
Swyddfa Conwy / Sir Ddinbych: Bryn Eirias, Ffordd Abergele,Bae Colwyn LL29 8EY