EMPLOYMENT OPPORTUNITIES

Projects Officer

Projects Officer

Swyddog ProsiectauDyddiad Cau: 18/08/2022 am 10:00 Math Swydd/Oriau: Parhaol | 37 Awr Lleoliad: Yn un o'r 3 swyddfa rhanbarthol GwE [Caernarfon, Bae Colwyn, Yr Wyddgrug] Mae’r gallu i gyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Am sgwrs...

Project Officer [Temporary – Maternity]

Project Officer [Temporary – Maternity]

Project Officer [Temporary - Maternity]Closing Date: 18/08/2022 at 10:00 Job Type / Hours: Temporary (Maternity) | 37 Hour Location: One of the 3 GwE regional offices [Caernarfon, Colwyn Bay, Mold] The ability to communicate fluently in Welsh is essential for this...

Business Support Co-ordinator

Business Support Co-ordinator

Business Support Co-ordinator  Closing Date: 18/08/2022 at 10:00 Job Type / Hours: Temporary [Maternity] | 37 Hour Lleoliad: One of the 3 GwE regional offices [Caernarfon, Colwyn Bay, Mold]   The ability to communicate fluently in Welsh is essential for this...