Athrawon Newydd Gymhwyso – ANG

Diploma Ysgolion sy’n wybodus ynghylch Trawma i ANG

Gweler isod y dolenni Zoom ar gyfer y cyfarfodydd gwybodaeth Dydd Mercher, 17 Mai a Dydd Llun, 12 Mehefin (16:00-17:00).

? 17/05/2023 ? 16:00 – 17:00 ? Digwyddiad Rhithiol Cofrestrwch
? 12/06/2023 ? 16:00 – 17:00 ? Digwyddiad Rhithiol Cofrestrwch

Ar ôl cofrestru, cewch neges e-bost yn cadarnhau efo gwybodaeth am sut i ymuno â’r cyfarfodydd.

Gallwch ymuno â’r ystafell aros ychydig cyn pob sesiwn, yn barod i ddechrau’n brydlon am 4 o’r gloch.

Newidiadau i drefniadau sefydlu statudol athrawon newydd gymhwyso yng Nghymru

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ar gynigion i newid trefniadau sefydlu statudol athrawon newydd gymhwyso yng Nghymru, mae newidiadau’n dod i rym o 7 Tachwedd. Cyhoeddwyd rheoliadau sefydlu a chanllawiau diwygiedig yr wythnos hon ar gyfer pob parti sy’n ymwneud â threfniadau sefydlu ar gyfer athrawon newydd gymhwyso yng Nghymru.

Mae’r newidiadau’n cynnwys:

  • caniatáu ymgymryd â chyfnod sefydlu mewn Unedau Cyfeirio Disgyblion
  • cyflwyno hyblygrwydd: mae gan Gyrff Priodol ddisgresiwn i leihau hyd y cyfnod sefydlu ar gyfer athrawon newydd gymhwyso sy’n gallu dangos eu bod yn bodloni’r safonau proffesiynol mewn llai na thri thymor / 380 o sesiynau
  • cyflwyno terfyn amser ar gyfer cwblhau cyfnod sefydlu yn foddhaol

 

Mae canllawiau diwygiedig ar yr holl newidiadau wedi’u cyhoeddi ar Hwb.

2023-2024

 

CYNNIG DYSGU PROFFESIYNOL RHANBARTHOL ANG: TYMOR 2 A 3 [2023]

 

 

Cysylltwch â Ieuan Jones gydag unrhyw ymholiadau: ieuanjones@gwegogledd.cymru

 

2022-2023

Diploma mewn Ysgolion a Chymunedau sy’n Wybodus am Drawma ac Iechyd Meddwl

Statws Ymarferydd

Manylion llawn ar gael yma.

 

 

Dyddiadau pwysig ar gyfer 2022-2023

Mae dyddiadau’r Dysgu Proffesiynol ar gyfer ANG a fydd yn gweithio yn eich ysgol o fis Medi 2022 ynghlwm. Mae’n bwysig bod pob ANG yn mynychu’r PL.

 

CYNNIG DYSGU PROFFESIYNOL CENEDLAETHOL ANG: TYMOR 1 [2022-2023]

Sesiwn 1: Briffio Cenedlaethol

Sesiwn 3: Lles [Trosolwg]

Sesiwn 5: Cwricwlwm i Gymru

Sesiwn 2: Ysgrifennu PDPau

Sesiwn 4: Lles ar waith / Amgylchedd Dysgu

Sesiwn 6: Ymholi

Gellir cael mynediad i’r sesiynau ar-lein hyn yn y Tîm ANG Cenedlaethol [cliciwch y linc glas] – ymunwch â’r tîm yn syth gan ddefnyddio e-bost Hwb, dewisiwch un dyddiad ar gyfer pob sesiwn, ymunwch a’r cyfarfod ar y dydd drwy’r bar cyfarfod piws yn y Tîm [bydd linc i’r cyfarfod yn cael ei bostio y noson cyn pob sesiwn].

CS = Cyfrwng Saesneg / CC = Cyfrwng Cymraeg

Defnyddiwch declyn sydd â chamera a microffôn os gwelwch yn dda, fel eich bod yn medru ymgysylltu’n llawn â’r sesiwn.

 

SESIWN 1: BRIFFIO CENEDLAETHOL SESIWN 2: YSGRIFENNU PDPau SESIWN 3: LLES [TROSOLWG]
12/09/2022 CS 9:00-11:00 03/10/2022 CS 9:00-11:00 17/10/2022 CS 9:00-11:00
13/09/2022 CC 9:00-11:00 04/10/2022 CC 9:00-11:00 18/10/2022 CC 9:00-11:00
13/09/2022 CS 13:00-15:00 04/10/2022 CS 13:00-15:00 18/10/2022 CS 13:00-15:00
14/09/2022 CC 13:00-15:00 05/10/2022 CS 13:00-15:00 19/10/2022 CS 13:00-15:00
14/09/2022 CS 15:45-17:45 05/10/2022 CC 15:45-17:45 19/10/2022 CC 15:45-17:45
15/09/2022 CS 13:00-15:00 06/10/2022 CC 13:00-15:00 20/10/2022 CC 13:00-15:00
15/09/2022 CC 15:45-17:45 06/10/2022 CS 15:45-17:45 20/10/2022 CS 15:45-17:45
16/09/2022 CS 9:00-11:00 07/10/2022 CS 9:00-11:00 21/10/2022 CS 9:00-11:00
26/09/2022 CC 9:00-11:00            
27/09/2022 CS 13:00-15:00            
27/09/2022 CC 15:45-17:45            
28/09/2022 CS 15:45-17:45            
29/09/2022 CS 9:00-11:00            

 

SESIWN 4: LLES AR WAITH/AMGYLCHEDD DYSGU SESIWN 5: CWRICWLWM I GYMRU SESIWN 6: YMHOLI
07/11/2022 CS 9:00-11:00 21/11/2022 CS 9:00-11:00 05/12/2022 CS 9:00-11:00
08/11/2022 CC 9:00-11:00 22/11/2022 CC 9:00-11:00 06/12/2022 CC 9:00-11:00
08/11/2022 CS 13:00-15:00 22/11/2022 CS 13:00-15:00 06/12/2022 CS 13:00-15:00
08/11/2022 CS 15:45-17:45 23/11/2022 CS 13:00-15:00 06/12/2022 CC 15:45-17:45
09/11/2022 CS 13:00-15:00 23/11/2022 CS 15:45-17:45 07/12/2022 CS 9:00-11:00
09/11/2022 CC 15:45-17:45 24/11/2022 CC 13:00-15:00 07/12/2022 CS 15:45-17:45
10/11/2022 CC 13:00-15:00 24/11/2022 CC 15:45-17:45 08/12/2022 CC 13:00-15:00
11/11/2022 CS 9:00-11:00 25/11/2022 CS 9:00-11:00 09/12/2022 CS 9:00-11:00

 

Cysylltwch â Ieuan Jones gydag unrhyw ymholiadau: ieuanjones@gwegogledd.cymru

 

2021-2022

Gweler isod dyddiadau sesiynau briffio cenedlaethol a rhanbarthol ar gyfer Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG), ar gyfer Mentoriaid Sefydlu ANG ac ar gyfer Gwirwyr Allanol ANG.

 

Sesiynau Hyfforddi Rhanbarthol ANG

Teitl
Dyddiad
Amser
Cyfrwng
Hyfforddiant Cymhwysedd Digidol i ANG [CA2 ac Uwchradd]
Darparwyr – Kellie Goodall [Ysgol Caer Nant / Brookfield School]
30/06/2022  9:00 -11:00 SAESNEG

Cofrestrwch drwy G6Cyfarwyddiadau ar sut i agor cyfrif G6 ac archebu lle ar hyfforddiant.

 

ADNODDAU

 

FIDEOS

SESIYNAU CYMRAEG   SESIYNAU SAESNEG

 

 

 

   

 

Briffio Cenedlaethol ANG – Sesiwn 1

DYDDIAD
AMSER
CYFRWNG
13/09/2021 09:30-11:30 English
13:30-15:30 Cymraeg + English
14/09/2021 09:30-11:30 English
15:30-17:30 Cymraeg + English
15/09/2021 09:30-11:30 Cymraeg + English
13:30-15:30 English
30/09/2021 09:30-11:30 English
13:30-15:30 Cymraeg + English
01/10/2021 09:30-11:30 English
13:30-15:30 English
02/10/2021 [Sadwrn/Saturday] 09:30-11:30 Cymraeg + English

 

RECORDIAD CYMRAEG O’R SESIWN:
RECORDIAD SAESNEG O’R SESIWN:

 

Briffio Cenedlaethol ANG – Sesiwn 2

DYDDIAD
AMSER
CYFRWNG
18/10/2021 09:30-11:30 English
19/10/2021 13:30-15:30 English
20/10/2021 13:30-15:30 Cymraeg
21/10/2021 09:30-11:30 Cymraeg 

 

*PWYSIG*

Rhaid i ANG ymuno â “Thîm Dysgu Proffesiynol Sefydlu Cenedlaethol ANG” i gael mynediad at hyfforddiant cychwynnol yr ANG sy’n rhedeg rhwng 13 Medi  a 2 Hydref 2021.

Dyma’r ddolen i’r gofod tîm ANG: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a42426292077448dab617ebfefabbf9c4%40thread.tacv2/conversations?groupId=ee495d27-b488-4d4b-93dd-3534235c6b15&tenantId=4f3f0e52-b734-4164-9409-1b601d147993


 

Briffio Cenedlaethol Mentoriaid Sefydlu

Rhaglen Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol i gefnogi Mentoriaid Sefydlu ANG

 

Rhaglen Dysgu Broffesiynol Cenedlaethol ar gyfer mentoriaid sefydlu

Bydd yr ail sesiwn ar gyfer cefnogi Mentoriaid Sefydlu ANGs yn cael ei gynnal ar y dyddiadau a nodir isod.

Teitl sesiwn dau yw: Ymarfer Myfyriol a Sgyrsiau Proffesiynol

Mae gwahoddiad wedi ei osod yn y bar sgwrs yn y Team ‘IM National Induction Professional Learning/Dysgu Proffesiynol Sefydlu Cenedlaethol’  Os nad ydych wedi ymuno gyda’r Team yma gwasgwch y ddolen yma: Teams Cenedlaethol ar gyfer Mentoriaid Sefydlu

 

DYDDIAD
AMSER
CYFRWNG
 18/01/2022  13:00 – 15:30  English
 19/01/2022  9:00 – 11:30  Cymraeg
20/01/2022  9:00 – 11:30  English
 21/01/2022  13:00 – 15:30  English

 

RECORDIAD CYMRAEG O’R SESIWN GYNTAF:
RECORDIAD SAESNEG O’R SESIWN GYNTAF:

 

*PWYSIG*

Rhaid i Fentoriaid Sefydlu yn yr Ysgol ymuno â “Thîm Dysgu Proffesiynol Sefydlu Cenedlaethol MS” i gael mynediad at yr hyfforddiant MS Cenedlaethol sy’n rhedeg rhwng 16 Medi a 29 Medi 2021

Dyma’r ddolen i’r gofod tîm MS:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5f847adb26524feb811c2f54d02506b6%40thread.tacv2/conversations?groupId=24ba2ca1-0c65-4229-9116-4b787086ed3a&tenantId=4f3f0e52-b734-4164-9409-1b601d147993


 

Briffio Cenedlaethol Gwirwyr Allanol

 

DYDDIAD
AMSER
CYFRWNG
04/10/2021 09:00-10:00 Experienced EVs [Eng]
11:00-12:00 Experienced EVs [Eng]
11:00-12:00 GA profiadol [Cym]
05/10/2021 13:30-15:30 New EVs [Eng]
13:30-15:30 GA newydd [Cym]
13/10/2021 09:00-11:00 New EVs [Eng]
09:00-11:00 GA newydd [Cym]
14/10/2021 09:00-10:00 Experienced EVs [Eng]
15:30-16:30 GA profiadol [Cym]
15:30-16:30 Experienced EVs [Eng]

 

RECORDIAD CYMRAEG O’R SESIWN:
RECORDIAD SAESNEG O’R SESIWN:

*PWYSIG*

Rhaid i’r Gwirwyr Allanol ymuno â “Thîm Dysgu Proffesiynol Sefydlu Cenedlaethol GA” i gael mynediad at yr hyfforddiant GA Cenedlaethol sy’n rhedeg rhwng 4 Hydref a 14 Hydref 2021

Dyma’r ddolen i’r gofod tîm GA:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a95g0LBr15KzFWKHw2arSN_l3k6LVQbzik_e39YrgItc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8d30baaf-ff0b-44a7-9565-e4edf5c5aff9&tenantId=4f3f0e52-b734-4164-9409-1b601d147993

2020-2021

Hyfforddiant rhanbarthol ar gyfer Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG), tymor y Gwanwyn 2021

Cofrestru trwy G6

Er mwyn cofrestru i fynychu’r hyfforddiant, bydd angen cyfrif personol yn G6 arnoch.

Oes nad oes gennych gyfrif eisoes, gweler y cyfarwyddiadau yma: https://www.gwegogledd.cymru/cyfarwyddiaduron-g6/

Ymholiadau: ang@gwegogledd.cymru

Teitl / Title Sector Dyddiad / Date Cychwyn / Start Gorffen / Finish Iaith / Language Cyfrwng / Medium
Gweithdy Diwrnod 3: Asesu ar gyfer Dysgu – Prosiect Shirley Clarke Cynradd, Uwchradd, Arbennig, 3-16 25/05/21 9:00yb 12:00yp Cymraeg Ar lein
Day 3 Workshop: Assessment for Learning – Shirley Clarke Project Primary, Secondary, Special, 3-16 26/05/21 9:00am 12:00pm English Online

Gweithdy Diwrnod 3: Asesu ar gyfer Dysgu – Prosiect Shirley Clarke

Day 3 Workshop: Assessment for Learning – Shirley Clarke Project

Cynradd, Uwchradd, Arbennig, 3-16

Primary, Secondary, Special, 3-16

27/05/21 3:45pm 5:30pm

Dwyieithog

Bilingual

Ar lein / Online
Gweithdy Diwrnod 3b: Cymhwysedd Digidol i ANG Cynradd, Uwchradd, Arbennig, 3-16 27/05/21 9:00yb 12:00yp Cymraeg Ar lein
Workshop Day 3b: Digital Competence for NQTs Primary, Secondary, Special, 3-16 28/05/21 9:00am 12:00pm English Online

 

Teitl / Title Sector Dyddiad / Date Cychwyn / Start Gorffen / Finish Iaith / Language Cyfrwng / Medium
Gweithdy Diwrnod 2: Diweddariad Cwricwlwm Cymru i ANG Cynradd; Uwchradd; Arbennig; 3-16 15/03/21 1yp 3:30yp Cymraeg Ar lein / Online
Day 2 Workshop: Welsh Curriculum Update for NQTs Primary; Secondary, Special; 3-16 16/03/21 9am 11:30am English Online / Ar lein
Gweithdy Diwrnod 2: Diweddariad Cwricwlwm Cymru i ANG Cynradd; Uwchradd; Arbennig; 3-16 16/03/21 1yp 3:30yp Cymraeg Ar lein / Online

Sesiwn ychwanegol

Gweithdy Diwrnod 2: Diweddariad Cwricwlwm Cymru i ANG

 

Additional session

Day 2 Workshop: Welsh Curriculum Update for NQTs

Cynradd; Uwchradd; Arbennig; 3-16

 

Primary; Secondary, Special; 3-16

16/03/21

3:45yp

 

3:45pm

5:15yp

 

5:15pm

Dwyieithog

 

Bilingual, with translation facilities

Ar lein

 

Online

Gweithdy Diwrnod 2b: Lles ar draws y Cwricwlwm i ANG Cynradd; Uwchradd; Arbennig; 3-16 17/03/21 9yb 12yp Cymraeg Ar lein / Online
Workshop Day 2b: Well-being across the Curriculum for NQTs Primary; Secondary, Special; 3-16 18/03/21 9am 12pm English Online / Ar lein

WEDI CANSLO / CANCELLED

Day 2 Workshop: Welsh Curriculum Update for NQTs

Primary; Secondary, Special; 3-16 19/03/21 9am 11:30am English Online / Ar lein

Sesiwn ychwanegol

Gweithdy Diwrnod 2b: Lles ar draws y Cwricwlwm i ANG

 

Additional session

Workshop Day 2b: Well-being across the Curriculum for NQTs

Cynradd; Uwchradd; Arbennig; 3-16

 

Primary; Secondary, Special; 3-16

24/03/21

3:40yp

 

3:40pm

5:10yp

 

5:10pm

Dwyieithog

 

Bilingual, with translation facilities

Ar lein

 

Online

 

 

Teitl Sector Dyddiad Cychwyn Gorffen Iaith Cyfrwng
Literacy KS2 19.01.21 09:15 12:15 English Teams / Zoom
Literacy Foundation Phase 19.01.21 12:45 15:30 English Teams / Zoom
Numeracy KS2 20.01.21 09:15 12:15 English Teams / Zoom
Numeracy Foundation Phase 20.01.21 12:45 15:30 English Teams / Zoom
Llythrennedd CA2 21.01.21 09:15 12:15 Cymraeg Teams / Zoom
Llythrennedd Cyfnod Sylfaen 21.01.21 12:45 15:30 Cymraeg Teams / Zoom
Rhifedd CA2 22.01.21 09:15 12:15 Cymraeg Teams / Zoom
Rhifedd Cyfnod Sylfaen 22.01.21 12:45 15:30 Cymraeg Teams / Zoom

 

 

 

 

Teitl

 

Sector Dyddiad Cychwyn Gorffen Iaith Cyfrwng
Literacy KS3/4 27.01.21 09:15 12:15 English Teams / Zoom
Llythrennedd CA3/4 27.01.21 12:45 15:30 Cymraeg Teams / Zoom
Numeracy KS3/4 28.01.21 12:45 15:30 English Teams / Zoom
Rhifedd CA3/4 28.01.21 09:15 12:15 Cymraeg Teams / Zoom

 

 

 

Teitl/

Title

Sector

Dyddiad/

Date

Cychwyn/

Start

Gorffen/

Finish

Iaith/

Language

 Cyfrwng/

Meduim

 

   
Literacy KS2 26.01.21 15.30 18.00 English Zoom    
Numeracy KS2 27.01.21 15.30 18.00 English Zoom    
Rhifedd CA2 03.02.21 15.30 18.00 Cymraeg Zoom    
Llythrennedd CA2 08.02.21 15.30 18.00 Cymraeg Zoom    

 

Canllawiau Ymsefydlu ANG 2021

Bydd y rhestr chwarae hon yn gymorth i chi gwblhau’r cyfnod Ymsefydlu ar gyfer Athrawon newydd Gymhwyso yng Nghymru 2020-21.

 

Sesiynau hyfforddi / briffio cenedlaethol blynyddol ar gyfer Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG) ac athrawon sy’n ymwneud â chefnogi’r broses sefydlu statudol

Yn 2020-21, bydd newidiadau sylweddol i reoliadau sefydlu, a bydd yn bwysicach nag erioed bod pob Mentor Sefydlu ysgol (MS), ANG a Gwiriwr Allanol (GA) yn cymryd rhan mewn sesiwn hyfforddi. Bydd ystod o sesiynau pwrpasol ar gyfer pob rôl.

Dylai ysgolion enwebu MS i fynychu sesiwn hyd yn oed os nad ydyn nhw wedi recriwtio athro a fydd yn ANG ym mis Medi ar hyn o bryd, gan fod y mwyafrif o ysgolion yn cyflogi ANG yn y pen draw ar gontractau rhan amser / amser llawn neu ar gyflenwad tymor byr ar ryw adeg trwy’r flwyddyn academaidd.

Mae’r rheoliadau newydd yn cynnwys newidiadau i rolau a chyfrifoldebau, canllawiau statudol a llywio a defnyddio’r Pasbort Dysgu Proffesiynol. Bydd dealltwriaeth gadarn o’r holl newidiadau hyn yn sicrhau bod gan bob ANG yng Nghymru’r hawl i gefnogaeth ac arweiniad trwy gydol eu cyfnod sefydlu.

Cynhelir y sesiynau’n mewn fformat ar-lein am 2 awr ac fe’u hwylusir gan yr arweinwyr sefydlu rhanbarthol o’r 4 consortiwm. Fe’u trefnwyd yn hyblyg i gynnwys bore, prynhawn, cyfnos ac un dydd Sadwrn fel y gall pawb sy’n rhan o’r broses ddewis y dyddiad a’r amser sydd fwyaf cyfleus iddynt.

Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys pecyn darllen paratoadol, gweddarllediad a gweithgareddau dilynol rhanbarthol. Bydd pob MS a GA yn derbyn cyllid ar gyfer eu rhyddhau i gymryd rhan yn yr hyfforddiant a chwblhau’r aseiniadau. Telir costau rhyddhau ar ôl cwblhau’r holl weithgareddau.

Sicrhewch fod pob ANG, MS a GA sy’n gweithio yn eich ysgol yn cael eu rhybuddio am y gwahoddiad hwn i ymuno â’r hyfforddiant perthnasol ar eu cyfer ar y diwrnod a’r dyddiad sydd fwyaf cyfleus iddynt.

 

Fideos demo y Proffil Sefydlu (CGA)

 

 

Canllawiau ANGon – Ebrill 2020

Mae cynrychiolwyr y 4 consortiwm wedi cynhyrchu taflen “cwestiynau cyffredin” a cwpl o fideos i’r ANGon i egluro canllawiau dros dro LlC a ddaeth allan ychydig wythnosau yn ôl.

 

ANG – Sesiwn Gwybodaeth 2020-21

 

Adnoddau gweithdy Llythrennedd a Rhifedd CA2 Ionawr 2021

 

Ar gyfer ymholiadau yn ymwneud â’r rhaglen ddatblygu ranbarthol ar gyfer sefydlu ANG, cysylltwch â:

Ieuan Jones, Cydlynydd y Rhaglen Sefydlu Ranbarthol

ieuanjones@gwegogledd.cymru  /  ang@gwegogledd.cymru

Am fwy o fanylion o fewn pob ALl, cysylltwch â’r Cydlynydd Sefydlu ANG perthnasol:

AWDURDOD LLEOL CYDLYNYDD SEFYDLU E-BOST
YNYS MÔN Owen Davies OwenDavies@ynysmon.gov.uk
GWYNEDD Diane Jones a Ffion Griffiths dianejones3@gwynedd.llyw.cymru
ffionmairhughes@gwynedd.llyw.cymru
CONWY Eifion Roberts eifion.roberts@enfys.net
SIR DDINBYCH Eifion Roberts a Joanna Jones

eifion.roberts@enfys.net

Joanna.x.jones@denbighshire.gov.uk

 

SIR Y FFLINT Helen M. Crich helenmcrich@outlook.com
WRECSAM Siwan Meirion a Sian Harrison

Siwan.Meirion@wrexham.gov.uk 

Sian.Harrison@wrexham.gov.uk