Athrawon Newydd Gymhwyso – ANG

Canllawiau ANG’au – Ebrill 2020

M pedwar cynrychiolydd y consortiwm wedi cynhyrchu taflen “cwestiynau cyffredin” yn ogystal â chreu cwpl o fideos i’r ANG’au i geisio egluro canllawiau dros dro LlC a ddaeth allan ychydig wythnosau yn ôl.

Allwch chi sicrhau bod yr arweiniad diweddar yn cyrraedd yr ANG’au yn eich ysgolion. Fel y tro diwethaf, bydd GwE yn cysylltu â’r Gwirwyr Allanol. Bydd y canllawiau hefyd ar gael ar wefannau GwE, CGA, Hwb a Llywodraeth Cymru.

Cyswllt y Fideo ar YouTube

Ffurflen Parhad Dysgu ag Addysgu

Trefniadau Sefydlu ANG yn Ystod COVID-19 – Cwestiynau Cyffredin

DYDDIADAU RHAGLEN HYFFORDDIANT GwE I ANG CYNRADD AC UWCHRADD 2019-2020

Mae dyddiadau rhaglen hyfforddiant GwE i ANG Cynradd ac Uwchradd ar gael ar G6 [https://g6.gwegogledd.cymru]. Cofrestrwch drwy Cynnig GwE ar G6.

 

HYFFORDDIANT MEWNOL ANG GAN YR AWDURDODAU

 

 

AWDURDOD TEITL DYDDIAD LLEOLIAD  AMSER I GOFRESTRU
SIR Y FFLINT Diwrnod 1 ANG 15/10/2019 Holiday Inn 9:00 – 3:30 helenmcrich@outlook.com
Diwrnod 2 ANG 19/11/2019 Linden House, Yr Wyddgrug 9:00 – 3:30
Hyfforddiant Mentoriaid Ysgol 16/10/2019 Canolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyllt 9:00 – 12:00
WRECSAM Diwrnod 1 ANG – rhan 1 27/09/2019 Canolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyll 9:00 – 12:00 Siwan.Meirion@wrexham.gov.uk

Barbara.Sznerch@wrexham.gov.uk

Diwrnod 1 ANG – rhan 2 22/11/2019 Canolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyll  9:00 – 3:30
Diwrnod 2 ANG – CYNRADD 25/10/2019 Canolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyll  9:00 – 3:30
Diwrnod 2 ANG – UWCHRADD 25/10/2019 Ysgol y Grango  9:00 – 3:30
Hyfforddiant Mentoriaid Ysgol 16/10/2019 Canolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyll 9:00 – 12:00
SIR DDINBYCH Diwrnod 1 ANG 23/09/2019 Coleg Llysfasi 1:00 – 4:00 eifion.roberts@enfys.net
Diwrnod 2 ANG 06/11/2019 Coleg Llysfasi 9:00 – 4:00
Hyfforddiant Mentoriaid Ysgol 12/09/2019 Coleg Llysfasi 1:30 – 3:30
CONWY Diwrnod 1 ANG 25/09/2019 I’w gadarnhau 1:00 – 4:00 eifion.roberts@enfys.net
Diwrnod 2 ANG 11/11/2019 I’w gadarnhau 9:00 – 4:00
Hyfforddiant Mentoriaid Ysgol 09/09/2019 I’w gadarnhau 1:30 – 3:30
GWYNEDD


Diwrnod 1 ANG 17/09/2019 Y Ganolfan, Porthmadog 1:00 – 4:00 FfionElenLewis@gwynedd.llyw.cymru
Diwrnod 2 ANG 24/10/2019 Plas Tan y Bwlch 9:00 – 3:30
Hyfforddiant ar gyfer Mentoriaid Ymsefydlu Ysgol NEWYDD 22/10/2019 [Diwrnod Llawn] Gwesty’r Celt, Caernarfon
Hyfforddiant ar gyfer Mentoriaid Ymsefydlu Ysgol PRESENNOL  05/11/2019 [Hanner Diwrnod] Gwesty’r Celt, Caernarfon
YNYS MÔN


Diwrnod 1 ANG 13/09/2019 Canolfan Fusnes Llangefni 1:00 – 4:00 MeinirHughes@ynysmon.gov.uk
Diwrnod 2 ANG 18/10/2019 Parc Gwyddoniaeth Gaerwen 9:00 – 3:30
Hyfforddiant ar gyfer Mentoriaid Ymsefydlu Ysgol NEWYDD 22/10/2019 [Diwrnod Llawn] Gwesty’r Celt, Caernarfon
Hyfforddiant ar gyfer Mentoriaid Ymsefydlu Ysgol PRESENNOL 05/11/2019 [Hanner Diwrnod] Gwesty’r Celt, Caernarfon

Rhaglen Ddatblygu ar gyfer Sefydlu Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG)

Gweler manylion am y rhaglen ranbarthol i gefnogi sefydlu statudol ANG ac i hyfforddi Mentoriaid Ysgol a Mentoriaid Allanol.

Ar gyfer ymholiadau yn ymwneud â’r rhaglen ddatblygu ranbarthol ar gyfer sefydlu ANG, cysylltwch â:

Ieuan Jones, Cydlynydd y Rhaglen Sefydlu Ranbarthol

ieuanjones@gwegogledd.cymru

Am fwy o fanylion o fewn pob ALl, cysylltwch â’r Cydlynydd Sefydlu ANG perthnasol:

AWDURDOD LLEOL CYDLYNYDD SEFYDLU E-BOST
YNYS MÔN Meinir Hughes MeinirHughes@ynysmon.gov.uk
GWYNEDD Diane Jones a Ffion Elen Higgs

dianejones3@gwynedd.llyw.cymru
FfionElenLewis@gwynedd.llyw.cymru

CONWY Eifion Roberts eifion.roberts@enfys.net
SIR DDINBYCH Eifion Roberts eifion.roberts@enfys.net
SIR Y FFLINT Helen M. Crich helenmcrich@outlook.com
WRECSAM Siwan Meirion a Barbara Sznerch

Siwan.Meirion@wrexham.gov.uk
Barbara.Sznerch@wrexham.gov.uk

A fyddech cystal â nodi bod y trefniadau gweinyddol ar gyfer hysbysu Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) am athrawon sy’n dechrau eu cyfnod ymsefydlu a chael mynediad i gyllid ymsefydlu yn aros fel y maent. Ewch i ewc.wales am wybodaeth bellach.