Diploma mewn Ysgolion a Chymunedau

sy’n Wybodus am Drawma ac Iechyd Meddwl

Mae hwn yn gyfle cyffrous iawn i athrawon sydd newydd gwblhau (neu a fydd yn y tymor nesaf) eu cyfnod Sefydlu fel ANG.

Mae’r cwrs wedi’i gyfyngu i 25 o leoedd, felly gwnewch gais cyn gynted â phosibl unwaith y byddwch wedi cael caniatâd y Pennaeth.

Ariennir y cwrs yn llawn gan GwE os ydych yn llwyddo i gael lle ar y cwrs.

Mae’r ffurflen gais, taflen y cwrs a throsolwg o’r cwrs isod.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol am y cwrs cysylltwch â:


Lindsay Winterbourne
Training and Operations Manager TIS Wales
Lindsay@traumainformedschools.co.uk