Cyd-Bwyllgor

AELODAETH Y CYDBWYLLGOR

AELODAU Â PHLEIDLAIS

Y Cynghorwyr

Cynghorydd Meirion Jones – Cyngor Sir Ynys Môn
Cynghorydd Julie Fallon – Cyngor Bwrdeistref Conwy
Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts – Cyngor Sir Ddinbych
Cynghorydd Ian Roberts – Cyngor Sir y Fflint
Cynghorydd Phil Wynn – Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Cynghorydd Cemlyn Williams – Cyngor Sir Gwynedd

AELODAU CYFETHOLEDIG HEB BLEIDLAIS

Rosalind Williams – Yr Eglwys yng Nghymru
Richard Collet – Cynrychiolydd Ysgolion Cynradd
Claire Armisted – Cynrychiolydd Ysgolion Uwchradd
Jonathan Morgan – Cynrychiolydd Ysgolion Arbennig
Alison Fisher – Cynrychiolydd Llywodraethwr

SWYDDOGION HEB BLEIDLAIS

Rhys Howard Hughes– Cyngor Sir Ynys Môn
Dr Lowri Brown – Cyngor Bwrdeistref Conwy
Geraint Davies – Cyngor Sir Ddinbych
Claire Homard – Cyngor Sir y Fflint
Karen Evans – Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Garem Jackson – Cyngor Sir Gwynedd

SWYDDOGION YN BRESENNOL

Arwyn Thomas – Rheolwr Gyfarwyddwr GwE
Iwan G. Evans – Awdurdod Lletyol
Dafydd L. Edwards – Awdurdod Lletyol
Susan Owen Jones – Rheolwr Busnes a Chyllid GwE
Alwyn Jones – Cyfarwyddwr Cynorthwyol GwE

Cylch-gorchwyl-Cyd-Bwyllgor-GwE.pdf

 

Cyfarfodydd, Cofnodion ac Agendâu

2021

 CYFARFOD  RHAGLEN | COFNODION
DYDD MERCHER, 26 MAI 2021 Rhaglen Cyd-Bwyllgor GwE – 26052021
DYDD MERCHER, 24 CHWEFROR 2021 Rhaglen Cydbwyllgor GwE – 24022021

2020

 CYFARFOD  RHAGLEN | COFNODION
DYDD MERCHER, 11 TACHWEDD 2020 Rhaglen Cydbwyllgor GwE – 11112020
DYDD MERCHER, 15 MEDI 2020 Rhaglen Cydbwyllgor GwE – 15092020
DYDD MERCHER, 15 GORFFENNAF 2020 Rhaglen Cydbwyllgor GwE – 15072020
DYDD MERCHER, 20 MAI 2020 Rhaglen Cyd-Bwyllgor GwE – 20052020
DYDD MERCHER, 26 CHWEFROR 2020 Rhaglen Cyd-Bwyllgor GwE – 26022020

2019

 CYFARFOD  RHAGLEN | COFNODION
DYDD MERCHER, 27 TACHWEDD 2019 Rhaglen Cyd-Bwyllgor GwE – 27112019
DYDD MERCHER, 11 MEDI 2019 Rhaglen Cyd-Bwyllgor GwE – 11092019
DYDD LLUN, 8 GORFFENNAF 2019 Rhaglen Cyd-Bwyllgor GwE – 08072019
DYDD MERCHER, 22 MAI 2019 Rhaglen Cyd-Bwyllgor GwE – 22052019
DYDD MERCHER, 20 CHWEFROR 2019 Rhaglen-Cyd-Bwyllgor-GwE-20022019 [fersiwn-diwygiedig]

2017

 CYFARFOD  RHAGLEN | COFNODION  PAPURAU YCHWANEGOL
 Dydd Mercher, 22 Tachwedd 2017  Rhaglen – Cyd-Bwyllgor GwE 22112017
 Dydd Gwener, 22 Medi 2017  Agenda Gyflawn – Cyd-Bwyllgor GwE – 22092017
 Dydd Iau, 20 Gorffennaf 2017  Rhaglen Terfynol – Cyd-Bwyllgor GwE – 20072017
 Dydd Mercher, 08 Mawrth 2017  Rhaglen – Cyd-Bwyllgor GwE – 08032017
 Dydd Mercher, 01 Chwefror 2017  Rhaglen – Cyd-Bwyllgor GwE – 01022017

 

2016

 CYFARFOD  RHAGLEN | COFNODION  PAPURAU YCHWANEGOL
 Dydd Gwener, 25 Tachwedd 2016 Rhaglen – Cyd-Bwyllgor GwE – 25112016
 Dydd Iau, 22 Medi 2016 Rhaglen – Cyd-Bwyllgor GwE – 22092016
 Dydd Mercher, 06 Gorffennaf 2016 Rhaglen – Cyd-Bwyllgor GwE – 06072016
 Dydd Mercher, 24 Chwefror 2016 Rhaglen – Cyd-Bwyllgor GwE – 24022016
 Dydd Mercher, 27 Ionawr 2016 Rhaglen – Cyd-Bwyllgor GwE – 27012016

 

2014

 CYFARFOD  RHAGLEN | COFNODION  PAPURAU YCHWANEGOL
 Dydd Mercher, 17 Rhagfyr 2014 Rhaglen Cofnodion – Cyd-Bwyllgor GwE – 17122014
 Dydd Iau,06 Tachwedd 2014 Rhaglen Cofnodion – Cyd-Bwyllgor GwE – 06112014
 Dydd Llun, 29 Medi 2014 Rhaglen Cofnodion – Cyd-Bwyllgor GwE – 29092014
 Dydd Mercher, 09 Gorffennaf 2014 Rhaglen – Cyd-Bwyllgor GwE – 09072014
Cofnodion – Cyd-Bwyllgor GwE – 09072014
 Dydd Mercher, 30 Ebrill 2014  Rhaglen – Cyd-Bwyllgor GwE – 30042014
Cofnodion – Cyd-Bwyllgor GwE – 30042014
 Dydd Mercher, 12 Mawrth 2014 Rhaglen – Cyd-Bwyllgor GwE – 12032014

 

2013

 CYFARFOD  RHAGLEN | COFNODION  PAPURAU YCHWANEGOL
 Dydd Mercher, 06 Tachwedd 2013 Rhaglen – Cyd-Bwyllgor GwE – 06112013
Cofnodion – Cyd-Bwyllgor GwE – 06112013
 Dydd Llun, 08 Gorffennaf 2013 Rhaglen – Cyd-Bwyllgor GwE – 08072013
Cofnodion – Cyd-Bwyllgor GwE – 08072013