Cyd-Bwyllgor

AELODAETH Y CYDBWYLLGOR

AELODAU Â PHLEIDLAIS

Y Cynghorwyr

Cynghorydd Dafydd Roberts
Cyngor Sir Ynys Môn

Cynghorydd Julie Fallon
Cyngor Bwrdeistref Conwy

Cynghorydd Gill German
Cyngor Sir Ddinbych

Cynghorydd Mared Eastwood
Cyngor Sir y Fflint

Cynghorydd Phil Wynn
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Cynghorydd Beca Brown
Cyngor Sir Gwynedd

AELODAU CYFETHOLEDIG HEB BLEIDLAIS

Jennie Downes
Yr Eglwys yng Nghymru

Manon Williams
Cynrychiolydd Ysgolion Cynradd

Paul Smith
Cynrychiolydd Ysgolion Uwchradd

Noel Fitzgerald
Cynrychiolydd Ysgolion Arbennig

Alison Fisher
Cynrychiolydd Llywodraethwr

SWYDDOGION
HEB
BLEIDLAIS

Marc Berw Hughes
Cyngor Sir Ynys Môn

Dr Lowri Brown
Cyngor Bwrdeistref Conwy

Geraint Davies
Cyngor Sir Ddinbych

Claire Homard
Cyngor Sir y Fflint

Karen Evans
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Gwern ap Rhisiart
Cyngor Gwynedd

SWYDDOGION
YN
BRESENNOL

Arwyn Thomas
Rheolwr Gyfarwyddwr GwE

Siôn Huws
Awdurdod Lletyol

Dewi Morgan
Awdurdod Lletyol

Alwyn Jones
Cyfarwyddwr Cynorthwyol GwE

2024

 CYFARFOD  RHAGLEN | COFNODION
DYDD MERCHER, 22 MAI 2024 Rhaglen Cyd-Bwyllgor GwE – 22/05/2024
DYDD MERCHER, 20 MAWRTH 2024 Rhaglen Cyd-Bwyllgor GwE – 20/03/2024

2023

 CYFARFOD  RHAGLEN | COFNODION
DYDD MERCHER, 6 RHAGFYR 2023 Rhaglen Cyd-Bwyllgor GwE – 06122023
DYDD MERCHER, 12 GORFFENNAF 2023 Rhaglen Cyd-Bwyllgor GwE – 12072023
DYDD MERCHER, 24 MAI 2023 Rhaglen Cyd-Bwyllgor GwE – 24052023
DYDD MERCHER, 15 CHWEFROR 2023 Rhaglen Cyd-Bwyllgor GwE – 15022023

2022

 CYFARFOD  RHAGLEN | COFNODION
DYDD MERCHER, 23 TACHWEDD 2022 Rhaglen Cyd-Bwyllgor GwE – 23112022
DYDD MERCHER, 5 HYDREF 2022 Rhaglen Cyd-Bwyllgor GwE – 05102022
DYDD MERCHER, 13 GORFFENNAF 2022 Rhaglen Cyd-Bwyllgor GwE – 13072022
DYDD MERCHER, 16 CHWEFROR 2022 Rhaglen Cyd-Bwyllgor GwE – 16022022

2021

 CYFARFOD  RHAGLEN | COFNODION
DYDD MERCHER, 10 TACHWEDD 2021 Rhaglen Cyd-Bwyllgor GwE – 10112021
DYDD MERCHER, 22 MEDI 2021 Rhaglen Cyd-Bwyllgor GwE – 22092021
DYDD MERCHER, 14 GORFFENNAF 2021 Rhaglen Cyd-Bwyllgor GwE – 14072021
DYDD MERCHER, 26 MAI 2021 Rhaglen Cyd-Bwyllgor GwE – 26052021
DYDD MERCHER, 24 CHWEFROR 2021 Rhaglen Cydbwyllgor GwE 24022021

2020

 CYFARFOD  RHAGLEN | COFNODION
DYDD MERCHER, 11 TACHWEDD 2020 Rhaglen Cydbwyllgor GwE – 11112020
DYDD MERCHER, 15 MEDI 2020 Rhaglen Cydbwyllgor GwE – 15092020
DYDD MERCHER, 15 GORFFENNAF 2020 Rhaglen Cydbwyllgor GwE – 15072020
DYDD MERCHER, 20 MAI 2020 Rhaglen Cyd-Bwyllgor GwE – 20052020
DYDD MERCHER, 26 CHWEFROR 2020 Rhaglen Cyd-Bwyllgor GwE – 26022020

2019

 CYFARFOD  RHAGLEN | COFNODION
DYDD MERCHER, 27 TACHWEDD 2019 Rhaglen Cyd-Bwyllgor GwE – 27112019
DYDD MERCHER, 11 MEDI 2019 Rhaglen Cyd-Bwyllgor GwE – 11092019
DYDD LLUN, 8 GORFFENNAF 2019 Rhaglen Cyd-Bwyllgor GwE – 08072019
DYDD MERCHER, 22 MAI 2019 Rhaglen Cyd-Bwyllgor GwE – 22052019
DYDD MERCHER, 20 CHWEFROR 2019 Rhaglen-Cyd-Bwyllgor-GwE-20022019 [fersiwn-diwygiedig]

2017

 CYFARFOD  RHAGLEN | COFNODION  PAPURAU YCHWANEGOL
 Dydd Mercher, 22 Tachwedd 2017  Rhaglen – Cyd-Bwyllgor GwE 22112017
 Dydd Gwener, 22 Medi 2017  Agenda Gyflawn – Cyd-Bwyllgor GwE – 22092017
 Dydd Iau, 20 Gorffennaf 2017  Rhaglen Terfynol – Cyd-Bwyllgor GwE – 20072017
 Dydd Mercher, 08 Mawrth 2017  Rhaglen – Cyd-Bwyllgor GwE – 08032017
 Dydd Mercher, 01 Chwefror 2017  Rhaglen – Cyd-Bwyllgor GwE – 01022017

2016

 CYFARFOD  RHAGLEN | COFNODION  PAPURAU YCHWANEGOL
 Dydd Gwener, 25 Tachwedd 2016 Rhaglen – Cyd-Bwyllgor GwE – 25112016
 Dydd Iau, 22 Medi 2016 Rhaglen – Cyd-Bwyllgor GwE – 22092016
 Dydd Mercher, 06 Gorffennaf 2016 Rhaglen – Cyd-Bwyllgor GwE – 06072016
 Dydd Mercher, 24 Chwefror 2016 Rhaglen – Cyd-Bwyllgor GwE – 24022016
 Dydd Mercher, 27 Ionawr 2016 Rhaglen – Cyd-Bwyllgor GwE – 27012016

2014

 CYFARFOD  RHAGLEN | COFNODION  PAPURAU YCHWANEGOL
 Dydd Mercher, 17 Rhagfyr 2014 Rhaglen Cofnodion – Cyd-Bwyllgor GwE – 17122014
 Dydd Iau,06 Tachwedd 2014 Rhaglen Cofnodion – Cyd-Bwyllgor GwE – 06112014
 Dydd Llun, 29 Medi 2014 Rhaglen Cofnodion – Cyd-Bwyllgor GwE – 29092014
 Dydd Mercher, 09 Gorffennaf 2014 Rhaglen – Cyd-Bwyllgor GwE – 09072014
Cofnodion – Cyd-Bwyllgor GwE – 09072014
 Dydd Mercher, 30 Ebrill 2014  Rhaglen – Cyd-Bwyllgor GwE – 30042014
Cofnodion – Cyd-Bwyllgor GwE – 30042014
 Dydd Mercher, 12 Mawrth 2014 Rhaglen – Cyd-Bwyllgor GwE – 12032014

2013

 CYFARFOD  RHAGLEN | COFNODION  PAPURAU YCHWANEGOL
 Dydd Mercher, 06 Tachwedd 2013 Rhaglen – Cyd-Bwyllgor GwE – 06112013
Cofnodion – Cyd-Bwyllgor GwE – 06112013
 Dydd Llun, 08 Gorffennaf 2013 Rhaglen – Cyd-Bwyllgor GwE – 08072013
Cofnodion – Cyd-Bwyllgor GwE – 08072013