Newyddion

Wythnos Ffocws GDD 2021

Wythnos Ffocws GDD 2021

Wythnos Ffocws GDD 2021Cynhaliwyd Wythnos Ffocws GDD yn Mis Mawrth 2021, digwyddiad cenedlaethol i ddathlu, rhannu a llywio’r defnydd o GAD. Roedd yr wythnos ddysgu a rhannu hon yn dathlu gwaith o bob rhan o Gymru parthed y ddarpariaeth a chynnydd dysgwyr...

darllen mwy
Datganiad Dysgu Proffesiynol Traws-Ranbarthol

Datganiad Dysgu Proffesiynol Traws-Ranbarthol

Datganiad Dysgu Proffesiynol Traws-Ranbarthol DISGWYLIADAU A RENNIR Yn dilyn cyhoeddi'r disgwyliadau a rennir yr wythnos hon, roedd y pedwar consortia rhanbarthol, sydd wedi gweithio mewn partneriaeth i gyd-lunio'r ddogfen hon, yn teimlo ei bod yn bwysig 'nawr...

darllen mwy
Rhaglen Dysgu Carlam

Rhaglen Dysgu Carlam

Rhaglen Dysgu CarlamLlythyr i Benaethiaid: 07/09/2020 Manteisiwn ar y cyfle hwn, yn fuan yn y tymor newydd, i roi diweddariad i chi ar y cymorth y bydd GwE yn ei ddarparu i chi, a'ch tîm, o safbwynt 'cyflymu'r dysgu' i ystod oedran y disgyblion sydd yn eich ysgol....

darllen mwy
Canlyniadau Blwyddyn 11 2020

Canlyniadau Blwyddyn 11 2020

​Canlyniadau Blwyddyn 11 202020 Awst 2020 Hoffai’r 6 Awdurdod Lleol yn y Gogledd a GwE longyfarch holl ddysgwyr Blwyddyn 11 ar eu cyflawniadau eleni.    Hoffem ddymuno'r gorau i bob person ifanc i’r dyfodol, a chydnabod y gefnogaeth a gawsant gan eu hysgolion, eu...

darllen mwy
Datganiad i’r Wasg gan y Rhanbarth – Safon Uwch / UG

Datganiad i’r Wasg gan y Rhanbarth – Safon Uwch / UG

Datganiad i'r Wasg gan y Rhanbarth - Safon Uwch / UGCanlyniadau Safon Uwch Gyfrannol a Safon Uwch 17 Awst 2020 Mae'r chwe deilydd portffolio addysg sydd yn cynrychioli chwe Awdurdod Lleol Gogledd Cymru, eu Prif Swyddogion, y Consortiwm Gwella Ysgolion Rhanbarthol GwE...

darllen mwy
Datganiad ar y cyd – Safon Uwch / UG 2020

Datganiad ar y cyd – Safon Uwch / UG 2020

Datganiad ar y cyd - Safon Uwch / UG 202013 Awst 2020 Dymuna'r chwe deilydd portffolio addysg sydd yn cynrychioli chwe Awdurdod Lleol Gogledd Cymru, eu Prif Swyddogion, y Consortiwm Gwella Ysgolion Rhanbarthol, GwE a phenaethiaid uwchradd longyfarch holl ddysgwyr...

darllen mwy
Canlyniadau Safon Uwch / UG 2020

Canlyniadau Safon Uwch / UG 2020

Canlyniadau Safon Uwch / UG 2020 Hoffai’r 6 Awdurdod Lleol yn y Gogledd a GwE longyfarch holl ddysgwyr Blwyddyn 12 a 13 ar eu cyflawniadau eleni. Hoffem ddymuno'r gorau i bob person ifanc i’r dyfodol, a chydnabod y gefnogaeth a gawsant gan eu hysgolion, eu teuluoedd...

darllen mwy
Llygaid Pawb ar Gymru

Llygaid Pawb ar Gymru

Llygaid Pawb ar Gymru Bu'r gynhadledd ryngwladol yn ddiweddar, sef 'Llygaid Pawb ar Gymru' yn llwyddiant ysgubol. Yn ystod y dydd, bu dros 350 ymuno â'r gyfres o weithdai byw, a gwyliwyd llawer ohonynt gan grwpiau o ddysgwyr.Roedd negeseuon a themâu pendant yn gwau...

darllen mwy
PWYSIG: Cysylltu gyda GwE

PWYSIG: Cysylltu gyda GwE

PWYSIG: Cysylltu gyda GwEOs ydych chi’n cael trafferth cysylltu â ni ar y rhifau ffôn swyddfa, cysylltwch â ni drwy e-bost, cysylltwch â’r unigolyn perthnasol yn uniongyrchol neu drwy post@GwEGogledd.Cymru  Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

darllen mwy
PWYSIG: COVID 19

PWYSIG: COVID 19

PWYSIG: COVID 19Cymwysterau Cymru / Diweddariad Coronavirus - Covid-19 Mae ysgolion ar gau ac mae'r arholiadau haf yn cael eu canslo oherwydd y pandemig coronafirws. Mae hwn yn gyfnod anodd i bawb. Rydyn ni'n gwybod bod gennych chi lawer o gwestiynau am yr hyn sy'n...

darllen mwy