Newyddion

Canlyniadau TGAU 2021

Canlyniadau TGAU 2021

Canlyniadau TGAU 2021Hoffai y chwe deilydd portffolio addysg sydd yn cynrychioli chwe Awdurdod Lleol Gogledd Cymru, eu Prif Swyddogion a’r Consortiwm Gwella Ysgolion Rhanbarthol, GwE, longyfarch pob dysgwr Blwyddyn 11 yn gynnes ar eu cyflawniadau eleni. Mae eleni eto...

darllen mwy
Canlyniadau Lefel A / UG 2021

Canlyniadau Lefel A / UG 2021

Canlyniadau Lefel A / UG 202110/08/2021 Hoffai y chwe deilydd portffolio addysg sydd yn cynrychioli chwe Awdurdod Lleol Gogledd Cymru, eu Prif Swyddogion a’r Consortiwm Gwella Ysgolion Rhanbarthol, GwE, longyfarch holl ddysgwyr Blwyddyn 12 a 13 ar eu canlyniadau...

darllen mwy
Wythnos Ffocws Arweinyddiaeth Genedlaethol

Wythnos Ffocws Arweinyddiaeth Genedlaethol

Wythnos Ffocws Arweinyddiaeth GenedlaetholRoedd digwyddiad cenedlaethol, a agorwyd gan Jeremy Miles, y Gweinidog Addysg, yn cynnig cyfuniad o brif siaradwyr a gweithdai wedi'u hanelu at arweinwyr ar bob lefel yn y system addysg yng Nghymru. Roedd y ffocws ar draws yr...

darllen mwy
Wythnos Ffocws GDD 2021

Wythnos Ffocws GDD 2021

Wythnos Ffocws GDD 2021Cynhaliwyd Wythnos Ffocws GDD yn Mis Mawrth 2021, digwyddiad cenedlaethol i ddathlu, rhannu a llywio’r defnydd o GAD. Roedd yr wythnos ddysgu a rhannu hon yn dathlu gwaith o bob rhan o Gymru parthed y ddarpariaeth a chynnydd dysgwyr...

darllen mwy
Datganiad Dysgu Proffesiynol Traws-Ranbarthol

Datganiad Dysgu Proffesiynol Traws-Ranbarthol

Datganiad Dysgu Proffesiynol Traws-Ranbarthol DISGWYLIADAU A RENNIR Yn dilyn cyhoeddi'r disgwyliadau a rennir yr wythnos hon, roedd y pedwar consortia rhanbarthol, sydd wedi gweithio mewn partneriaeth i gyd-lunio'r ddogfen hon, yn teimlo ei bod yn bwysig 'nawr...

darllen mwy
Rhaglen Dysgu Carlam

Rhaglen Dysgu Carlam

Rhaglen Dysgu CarlamLlythyr i Benaethiaid: 07/09/2020 Manteisiwn ar y cyfle hwn, yn fuan yn y tymor newydd, i roi diweddariad i chi ar y cymorth y bydd GwE yn ei ddarparu i chi, a'ch tîm, o safbwynt 'cyflymu'r dysgu' i ystod oedran y disgyblion sydd yn eich ysgol....

darllen mwy
Canlyniadau Blwyddyn 11 2020

Canlyniadau Blwyddyn 11 2020

​Canlyniadau Blwyddyn 11 202020 Awst 2020 Hoffai’r 6 Awdurdod Lleol yn y Gogledd a GwE longyfarch holl ddysgwyr Blwyddyn 11 ar eu cyflawniadau eleni.    Hoffem ddymuno'r gorau i bob person ifanc i’r dyfodol, a chydnabod y gefnogaeth a gawsant gan eu hysgolion, eu...

darllen mwy
Datganiad ar y cyd – Safon Uwch / UG 2020

Datganiad ar y cyd – Safon Uwch / UG 2020

Datganiad ar y cyd - Safon Uwch / UG 202013 Awst 2020 Dymuna'r chwe deilydd portffolio addysg sydd yn cynrychioli chwe Awdurdod Lleol Gogledd Cymru, eu Prif Swyddogion, y Consortiwm Gwella Ysgolion Rhanbarthol, GwE a phenaethiaid uwchradd longyfarch holl ddysgwyr...

darllen mwy