Gweithdai Maes Dysgu a Phrofiad

Ar ran Llywodraeth Cymru, rydym yn cynnal sesiynau i ysgolion y rhanbarth ar bob Maes Dysgu a Phrofiad ym mis Mehefin. Er mwyn rhoi digonedd o gyfleoedd i ysgolion i dderbyn gwybodaeth am bob MDaPh rydym yn cynnal 3 sesiwn yn ystod y dydd a bydd pob sesiwn yn parhau am 2 awr, (9-11am, 1pm-3pm a 4pm-5.30yp) ar draws nifer o leoliadau yn rhanbarthol yn ystod Mehefin. Mae’r gweithdai hyn yn benodol ar gyfer aelodau staff sy’n gyfrifol am gynllunio’r meysydd hyn.

Cliciwch yma i gofrestru.

Cliciwch yma am fersiwn PDF.