Llwybr Rhan-amser

Os nad ydych chi’n gweithio mewn ysgol, neu os nad yw’r llwybr â chyflog yn iawn i chi, mae opsiwn rhan-amser. Mae’n ddelfrydol os ydych chi eisiau astudio am eich TAR o gwmpas eich swydd bresennol neu ymrwymiadau eraill. Gallwch ariannu’r llwybr hwn eich hun, neu wneud cais am fenthyciad i fyfyrwyr a grantiau cynhaliaeth rhan-amser i helpu efo’r costau.