RhDP – Rhaglen Datblygu Penaethiaid Profiadol [DRAFFT]

Mae’r rhaglen newydd genedlaethol hon yn cychwyn yn nhymor yr hydref 2019, i’w chwblhau yn ystod tymor yr haf 2021. Fe’i chydlynir gan y consortia rhanbarthol, gan ddefnyddio ystod o bartneriaid darparu, mewn cydweithrediad â’r Awdurdodau Lleol.

Bydd y rhaglen yn: 

  • Caniatáu i’r cyfranogwr fyfyrio ar ei effeithiolrwydd unigol fel arweinydd, trwy fodiwl craidd
  • Datblygu”r pennaeth fel ymchwiliwr myfyriol drwy ymgysylltu gyda ‘Communities of Practice’ [dau fodiwl dewisiol]
  • Darparu cyfle i’r cyfranogwr weithio’n unigol ac ar y cyd gydag eraill fel arweinwyr sefydliadau sy’n dysgu
  • Cynnig achrediad mewn partneriaeth â’r Athrofa Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Bangor

Sut i ymgeisio / cymryd rhan:

Ceir mwy o fanylion am gynnwys y rhaglen a sut i wneud cais yn fuan.