Wythnos Ffocws Arweinyddiaeth Genedlaethol

Roedd digwyddiad cenedlaethol, a agorwyd gan Jeremy Miles, y Gweinidog Addysg, yn cynnig cyfuniad o brif siaradwyr a gweithdai wedi’u hanelu at arweinwyr ar bob lefel yn y system addysg yng Nghymru.

Roedd y ffocws ar draws yr wythnos yn amrywio rhwng Arweinyddiaeth Newid, Strategaeth a Chynllunio, Arweinyddiaeth Gydweithredol ac Arweinyddiaeth Lles. Tynnodd y sesiynau ar fewnbynnau arweinwyr ac ymarferwyr addysgol, ystod eang o arbenigwyr cenedlaethol a rhyngwladol yn eu partneriaid maes a haen ganol.

Gellir gweld rhestr chwarae sy’n cynnwys yr holl sesiynau yma: https://hwb.gov.wales/go/8psgjy