Canllawiau ANG’au – Ebrill 2020

Canllawiau ANG’au – Ebrill 2020

Yn ystod y pythefnos diwethaf mae pedwar cynrychiolydd y consortiwm wedi cynhyrchu taflen “cwestiynau cyffredin” yn ogystal â chreu cwpl o fideos i’r ANG’au i geisio egluro canllawiau dros dro LlC a ddaeth allan ychydig wythnosau yn ôl.

A allwch sicrhau bod yr arweiniad diweddar yn cyrraedd eich ANG’au yn eich ysgolion, fel y tro diwethaf y bydd GwE yn cysylltu â’r Gwirwyr Allanol. Mi fydd y canllawiau hefyd ar gael ar wefannau GwE, CGA, Hwb a Llywodraeth Cymru.

Cyswllt y Fideo ar YouTube

Ffurflen Parhad Dysgu ac Addysgu

Trefniadau Sefydlu ANG yn Ystod COVID-19 – Cwestiynau Cyffredin